ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone

Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Metropolita Sawa w sierpniu 2021 r. podjął decyzję o zmianach w kierownictwie Prawosławnych Domów Opieki: SAMARYTANIN w Hajnówce i ELEOS na Grabarce. Z funkcji dyrektorów odwołani zostali:

- ks. mitrat dziekan Michał Niegierewicz (Hajnówka)

- ks. archimandryta Ignacy Pytel (Grabarka);