Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Zmiany w kierownictwie Prawosławnych Domów Opieki w Hajnówce i na Grabarce.

10 sierpnia 2021

Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Metropolita Sawa w sierpniu 2021 r. podjął decyzję o zmianach w kierownictwie Prawosławnych Domów Opieki: SAMARYTANIN w Hajnówce i ELEOS na Grabarce. Z funkcji dyrektorów odwołani zostali:

- ks. mitrat dziekan Michał Niegierewicz (Hajnówka)

- ks. archimandryta Ignacy Pytel (Grabarka);

Obaj duchowni byli nie tylko prowadzącymi ale i założycielami w/w jednostek (Hajnówka od 1997 r., Grabarka od 2000 r.). Ponieśli wielki trud pozyskania budynków na Domy Opieki i generalnej ich adaptacji do celów socjalnych. Budynek w Hajnówce wcześniej był miejskim szpitalem, a w Grabarce szkołą. Przerobienie ich na stacjonarne Domy Opieki było przedsięwzięciem wymagającym olbrzymiego zapału, umiejętności pozyskiwania partnerów i środków finansowych, a co najważniejsze wielkiej miłości wobec bliźniego i ufności Bogu. Ks. Michał i Ks. Ignacy pokazali całemu duchowieństwu, że być kapłanem to znaczy służyć. Przyszło się też Im zmierzyć z przemianami prawno-socjalnymi, które wielokrotnie skłaniały Ich do prac adaptacyjno-organizacyjnych celem dostosowania prowadzonych jednostek do wzrastających wymagał prawnych i społecznych, co wcale nie było prostym zadaniem.

Za gorliwą pracę oraz podążanie ewangeliczną ścieżką miłości i służby Jego Eminencja gorąco podziękował Ks. Dziekanowi i Ks. Archimandrycie. W imieniu ELEOS przyłączamy się do tych wyrazów uznania i podziękowania.

Jednocześnie Jego Eminencja powołał na kierowników:

- do Hajnówki: ks. Jana Wołkowyckiego (z Hajnówki), a do

- Grabarki: ks. Michała Siemieniuka (z Siemiatycz).

 

Księżom życzymy Bożego błogosławieństwa na nowej posłudze.

 

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone