Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

17 czerwca 2020

Zapraszamy na studia
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie!

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną o ponad 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Akademia kształci studentów na dwóch wydziałach – Wydziale Teologicznym i Wydziale Nauk Społecznych.

ZAPRASZAMY NA STUDIA

Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zaprasza na studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) na kierunku o specjalności teologia prawosławna. Wydział oferuje również specjalności: teologia ewangelicka, teologia starokatolicka, teologia tradycji wyznaniowych (II stopień).

Misją Wydziału Teologicznego ChAT jest kształcenie kompetentnych teologów i przyszłych duchownych na potrzeby Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce oraz innych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w niej niezrzeszonych. Wydział zapewnia ciekawe zajęcia wszystkim, którzy interesują się szeroko pojętą teologią, biblistyką czy historią, nawet jeśli nie jest to związane z przyszłą ścieżką zawodową a dotyczy osobistych zainteresowań. Stąd wielu członków naszej społeczności studiuje na dwóch kierunkach, bądź też studiuje prowadząc aktywne życie zawodowe. Dla nich Akademia przewiduje dużą elastyczność procesu dydaktycznego. 

ChAT posiada wszystkie uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk teologicznych i prowadzi szkołę doktorską.

Wydział współpracuje również z innymi wydziałami teologicznymi w Polsce i wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Pracownicy Wydziału Teologicznego ChAT prowadzą badania ze wszystkich obszarów teologicznych, które nie tylko dowodzą wysokich standardów naukowych, ale są też w najlepszym sensie tego słowa ekumeniczne i międzykulturowe.

 

Rekrutacja już trwa! Zainteresuj się naszą ofertą!

 

Informacje na stronach:

http://chat.edu.pl/teologia/start/

 http://irk.chat.edu.pl


Wydział Teologiczny

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ul. Broniewskiego 48, 00-246 Warszawa,

tel. 506 002 360, 22 / 831 95 97

e-mail: teologia@chat.edu.pl

 

 

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych ChAT prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika, studia licencjackie na kierunku praca socjalna oraz studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Oferuje także 3-semestralne studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie; 2-semestralne studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą oraz asystent rodziny.

Kierunek studiów „pedagogika” (studia I i II stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” (edycja 2018,2019,2020). Studia II stopnia wyróżnione zostały przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. Wyróżnienie w 2018 roku otrzymały studia I stopnia na kierunku pedagogika. Studia II stopnia otrzymały ponadto w 2020 roku wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia”.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą WNS.

 

Informacja na stronach:

http://chat.edu.pl/oferta-edukacyjna-2/

https://irk.chat.edu.pl/pl/

 

Wydział Nauk Społecznych

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ul. Broniewskiego 48, 00-246 Warszawa

tel. 506 002 321, 22/ 831 95 97 (wew.2)

e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

 

Dlaczego ChAT?

 

Oferujemy wysokiej jakości, bezpłatne studia stacjonarne na państwowej uczelni z długoletnią tradycją. Specyfiką ChAT jest kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami, bogata oferta autorskich specjalności, dostęp do szerokiej wymiany międzynarodowej i elastyczny tok studiów. Studenci mają możliwość korzystania z zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, np. w ramach programu ERASMUS+.

Zajęcia prowadzone w niewielkich grupach są okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń. Studenci mają możliwości realizowania własnych inicjatyw we współpracy z wykładowcami oraz korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Uczelnia szczyci się swoim ekumenicznym profilem kształcenia, współpracą różnych środowisk kościelnych i kulturowych, tolerancją i otwartością, szacunkiem dla każdego człowieka bez względu na pochodzenie religijne i społeczne.

 

ChAT prowadzi szkołę doktorską, posiada wszystkie uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk teologicznych oraz  do nadawania tytułu doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 

foto za: orthodox.pl

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone