Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

 Z IOCC w Białymstoku i Supraślu

08 lutego 2023

W środę 8.02.23 przedstawiciele International Orthodox Christian Charities (IOCC), wraz z przedstawicielami ELEOS odwiedzili Białystok i Supraśl. Wizyta miała za zadanie zapoznać IOCC z prawosławną działalnością charytatywną, wymianę doświadczeń i konsultacje na rzecz dalszego pogłębiania współpracy obu organizacji.

Odwiedzono Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego przy ul. Warszawskiej w Białymstoku prowadzoną  przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej. Zapoznano się z codzienną pracą placówki zarówno względem dzieci i młodzieży, jak również osób starszych - szczególnie bezdomnych i uchodźców. Spotkano się z personelem i podopiecznymi ośrodka.

W Supraślu zwiedzano obie monasterskie świątynie: Narodzenia NMP oraz św. Jana Teologa. Zapoznano się z zasobami Supraskiego Muzeum Ikon. Pomodlono się nad mogiłą śp. Arcybiskupa Mirona (Chodakowskiego). Ks. Archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk) i ks. Jarosław Jóźwik przedstawili przybyłym charytatywną posługę Klasztoru i Akademii Supraskiej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki i wsparcia ofiar wojny w Ukrainie. Dyskutowano nad możliwościami dalszej współpracy w tym zakresie. Z Jego Ekscelencją Biskupem Supraskim Andrzejem (Borkowskim) rozmawiano o aktualnych wyzwaniach, przed którymi stoją współcześni chrześcijanie, o potrzebie aktywnej działalności i szeroko pojętej współpracy.

Bardzo wzruszające były spotkania z podopiecznymi Akademii Supraskiej. Uchodźcy opowiadali o trudnościach z jakimi się borykają, swych oczekiwaniach oraz o wszechstronnej pomocy jaką otrzymują w Monasterze i Akademii Supraskiej. Zaprezentowali ponadto Gościom swe talenty i umiejętności.  

Podpisano ponadto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji dwóch programów pomocowych na rzecz uchodźców (ELEOS - Monaster i ELEOS - Akademia Supraska) finansowanych przez IOCC, a sprowadzających się do doskonalenia i rozbudowy bazy opiekuńczej nad Uchodźcami z Ukrainy.  

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone