Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Z Biblią w więzieniu

02 kwietnia 2023

Prawosławne Duszpasterstwo Więzienne po raz kolejny prowadzi akcję „Wyzwoleni przez literaturę”. Zasadniczym celem podjętej inicjatywy jest wsparcie procesu resocjalizacji osób znajdujących się w aresztach śledczych oraz zakładach karnych. W ramach prowadzonej akcji, została bezpłatnie przekazana do zasobów bibliotecznych 60 jednostek penitencjarnych, prawosławna literatura duchowa tj. Biblie, modlitewniki, czytania liturgiczne, psałterze w językach: polskim, ukraińskim, gruzińskim oraz rumuńskim. Łącznie przekazano ponad 1000 egz.

Wsparcie w powyższej formie jest nieodzowne w procesie skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób pozbawionych wolności, a zwłaszcza ich poprawy moralnej oraz przyswojeniu właściwych wartości etycznych.

Pomysłodawcą i organizatorem prowadzonej akcji jest Naczelny Prawosławny Kapelan Służby Więziennej ks. dr Andrzej Lewczak.

Partnerami przedsięwzięcia są: Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie, Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia”, Wydawnictwo „Bratczyk” oraz Towarzystwo Biblijne w Polsce i Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos”.

Zdjęcia: Prawosławne Duszpasterstwo Więzienne

 

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone