Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

17 października 2022

XVI Europejska Konferencja Azylowa.
Ochrona uchodźców w Europie 2021/22: przełom czy ślepy zaułek?

W dniach 17-21.10. br. w warszawskim hotelu Gromada będzie miała miejsce konferencja poświęcona zagadnieniom uchodźctwa, praw człowieka, kwestiom azylowym i pomocy humanitarnej. Zorganizowana przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE), Kościelną Komisję ds. Emigrantów w Europie (CCVE), Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce i Diakonię Niemiecką (Diakonie Deutschland) zgromadziła organizacje non profit (NGO), przedstawicieli władz samorządowych, środowiska uniwersyteckie i kościelne z Polski, Europy i Ameryki. 

     Uczestnicy obok spotkań plenarnych, warsztatów w grupach, paneli dyskusyjnych... odwiedzą granicę polsko-białoruską i polsko-ukraińską. Obok zadań edukacyjno-konferencyjnych spotkanie ma sprzyjać nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy, dzieleniu się doświadczeniami, planowaniu nowych inicjatyw charytatywnych.

    Już pierwszego dnia obrad mocno akcentowano, że pozytywne otwarcie się na uchodźców z Ukrainy nie tłumaczy naszej obojętności wobec tego co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej czy też morskiej granicy południowej Europy. Dotychczasowa skuteczność nie może nas uśpić. Pojawiają się nowe wyzwania i trudności, którym będziemy musieli sprostać. Wymiana doświadczeń i współpraca to jedyna droga, która gwarantuje nam sukces. Musimy jednak dążyć do partnerskiego traktowania siebie nawzajem, i to zarówno w środowisku NGO jak i w relacjach z władzami samorządowymi i państwowymi.

 

   

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone