Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Wspólnie pomagamy cudzoziemcom

18 listopada 2022

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na bieżąco dystrybuują niezbędne artykuły i środki do poszczególnych placówek Straży Granicznej przy granicy z Białorusią, które zabezpieczają podstawowe potrzeby cudzoziemców. Dzieje się tak między innymi dzięki wsparciu wielu instytucji i organizacji.

Artykuł za: https://podlaski.strazgraniczna.pl/pod/aktualnosci/47578,Wspolnie-pomagay-cudzoziemcom.html

W działania pomocowe wspólnie z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej zaangażowanych jest aktualnie wiele instytucji i organizacji między innymi: Polski Czerwony Krzyż, Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos”, Caritas Ordynariatu Polowego WP, Caritas Polska oraz Archidiecezji Białostockiej, Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jak również Fundacja Dialog. Zebrane ogromne ilości artykułów spożywczych, wody, batonów energetycznych, środków higienicznych, kocy, ubrań i butów, dystrybuowane są w placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie trafiają bezpośrednio do cudzoziemców. Samochody patrolowe na granicy zaopatrzono też w 1000 termicznych kocy ratunkowych.

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej zorganizowana jest cała sieć wsparcia humanitarnego. Dzięki aktywności powołanych w placówkach koordynatorów do spraw humanitarnych na bieżąco weryfikowane i aktualizowane jest zapotrzebowanie dotyczące podstawowych potrzeb cudzoziemców.

W trakcie trwania kryzysu migracyjnego swą pomoc i chęć współpracy okazało szereg organizacji m.in.: Caritas Diecezji Ełckiej i Drohiczyńskiej, Diakonia Polska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Chorągiew Białostocka ZHP, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki, Grupa Domy bez granic,  Fundacja Polskie Forum Migracyjne, IOM (International Organization for Migration) jak również poszczególne gminy i mieszkańcy pogranicza.

Oprócz środków rzeczowych nieodzowna również była pomoc, w ramach podpisanego porozumienia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z Polskim Czerwonym Krzyżem, w postaci dyżurów zespołu medycznego oraz pomoc humanitarna na placówkach w postaci wizyt konsultacyjnych PCK. 

Dzięki tym wszystkim źródłom, a przede wszystkim integracji działań o charakterze pomocowym, Podlaski Oddział Straży Granicznej zabezpiecza podstawowe potrzeby cudzoziemców w aspekcie humanitarnym. Działania te mają na celu przede wszystkim niedopuszczanie do zagrożenia ich zdrowia i życia w trwającym kryzysie migracyjnym.

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej udowadniają to również podczas przeprowadzanych wielokrotnie akcji ratowniczych.  Wspólnie z innymi służbami  udzielali  pomocy cudzoziemcom, którzy utknęli na bagnach, tuż po nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy. W sumie uratowano 48 osób, które samodzielnie nie potrafiły wydostać się z miejsc zagrażających ich życiu.

Wśród funkcjonariuszy jest wiele przeszkolonych osób z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeśli jest ona potrzebna w szerszym zakresie zawsze wzywane są karetki bądź osoby transportowane są do szpitali. Od początku trwania kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej karetka pogotowia wzywana była ponad 620 razy. Straż Graniczna poniosła koszty związane z opieką medyczną cudzoziemców w kwocie ponad 1,7 mln zł (dane za 2021 r i I-IX 2022 r.).

Dziękujemy wszystkim instytucjom, organizacjom, fundacjom za okazaną i okazywaną pomoc.

 

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone