Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

29 września 2020

Wręczyliśmy nagrody za działalność charytatywną – Gala Ubi Caritas 2020

Wręczyliśmy nagrody za działalność charytatywną – Gala Ubi Caritas 2020.

 

Pomagać bliźnim to nie tylko nasz chrześcijański obowiązek, ale w jeszcze większym stopniu wypełnienie wezwania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa: „bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). W odpowiedzi na nie Ap. Paweł zachęca: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Gal. 6,2).

Od 14 lat ELEOS (organizacja Charytatywna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego), wyrażając wdzięczność ludziom gorącego serca, przyznaje wyróżniającym się działaczom pomocowym nagrodę Dłonie Miłosierdzia. Jest ona podziękowaniem i wezwaniem.

Dziękujemy tym spośród nas, dla których wspieranie bliźnich stało się codzienną potrzebą, duchowym nakazem, elementem prawosławnego życia. Tych, którzy przebywają w miłości i za św. Janem Apostołem, słowem i czynem, wołają: miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”
(I J. 4,7-8).   

Wezwaniem tych, którzy jeszcze zastanawiają się jak i komu pomagać. Potrzebujący żyją wśród nas. To nasz sąsiad, koleżanka z pracy, wychowanek domu dziecka, to… podopieczni naszych świetlic i domów opieki, to setki ludzi codziennie mijanych na ulicach naszych miast. Jeśli nie umiecie ich rozpoznać zgłoście się do ELEOS. Wskażemy Wam Ich.

Tegoroczna Gala odbywała się w warszawskiej prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w sobotę 26 września. Gala ma charakter ekumeniczny. Obok prawosławnego ELEOS swoje wyróżnienia przyznają: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego (statuetkę św. Faustyny) i Diakonie Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego (statuetkę Miłosiernego Samarytanina) i Ewangelicko-Reformowanego (nagroda im. ks. bp. Jana Niewieczerzała). Prawosławni otrzymują, w zależności od kategorii nagrody, ikonę Chrystusa Zbawiciela, Bogurodzicy lub Dyplom Uznania.  

Gali, prowadzonej przez p. Marcina Abijskiego, towarzyszył śpiew kwartetu Katapietasma prowadzonego przez p. Łukasza Hajduczenię. Obok dyrekcji i pracowników: Caritas, Diakonii i ELEOS, członków Kapituły Nagrody (poszczególnych organizacji) oraz przedstawicieli władz samorządowych i mediów warszawska katedra gościła niespełna 20 wyróżnionych.

Kapituła Nagrody ELEOS Dłonie Miłosierdzia ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, która znacząco utrudniała działalność pomocową (choć potrzeby wzrosły), podjęła decyzję o przyznaniu 8 wyróżnień (Dyplomów Uznania):

 1. Dyplomem Uznania Dłonie Miłosierdzia 2020, w kategorii Świadectwo Miłosierdzia uhonorowani zostali:
 • Elżbieta Cetra
 • Bogumiła Suszcz

 

  Pani Elżbieta Cetra jest nauczycielem religii prawosławnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Białymstoku. Od początku istnienia białostockiego ELEOS-u czynnie wspierała i nadal wspiera jego akcji charytatywne, między innymi: Skarbonka Wielkopostna i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, angażując swoich uczniów do działania wolontarystycznego. Uczy empatii, wrażliwości i otwartości na potrzeby bliźnich. Zachęca do szukania indywidualnych możliwości śpieszenia im z pomocą. Jest przykładem takiej altruistycznej postawy.  

 

  Pani Bogumiła Suszcz jest katechetką religii prawosławnej w kilku białostockich szkołach. Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, kiermaszach świątecznych oraz w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom i Skarbonce Wielkopostnej, angażując swych uczniów i zachęcając do pracy w Kole Wolontariatu. Jak twierdzi najlepszą nauką jest osobisty przykład. Nie czeka. Sama szuka tych którzy wymagają wsparcia. W akcje pomocowe angażuje swą rodzinę i przyjaciół. 

 

 1. Dyplomem Uznania Dłonie Miłosierdzia 2020, w kategorii Współpraca z ELEOS, uhonorowani zostali: 
 • Halina Szymaniuk
 • Marek Tofiluk

 

  Pani Halina Szymaniuk jest nauczycielką religii prawosławnej w Szkole Podstawowej nr 20 w Białymstoku. Na stałe współpracuje ze Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego przy ul Św. Proroka Eliasza  w Białymstoku. Angażuje się w organizację kiermaszów przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Organizuje i kieruje wolontariuszami przy zbiórkach żywności w sklepach na terenie miasta. Promuje akcje ELEOS na terenie parafii św. Wielkiego Męczennika Pantelejmona w Białymstoku.  

 

  Pan Marek Tofiluk jest nauczycielem religii prawosławnej w białostockich szkołach. Od wielu lat osobiście angażuje się w akcje charytatywne ELEOS.  Motywuje do tego swych uczniów. Wspólnie biorą udział w zbiórkach żywności i kiermaszach charytatywnych. Wspiera eleosowskie akcje Skarbonka Wielkopostna  i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Kreatywny, pomysłowy, niejednokrotnie występuje z pomocowymi inicjatywami realizowanymi w ramach statutowej działalności ELEOS. 

 

 1. Dyplomem Uznania Dłonie Miłosierdzia 2020, w kategorii Nagroda Specjalna, uhonorowani zostali:
 • Dorota Maksymiuk
 • Katarzyna Kozłow
 • Ewa Krysztopowicz
 • Katarzyna Zagrzywiec

 

  Pani Dorota Maksymiuk jest kierownikiem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Supraślu. Od ponad 10 lat kieruje placówką mieszczącą się w budynkach klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu. Przez te wszystkie lata tworzyła i nadal tworzy miejsce, pełne rodzinnego ciepła, empatii i zrozumienia dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Otwarta i życzliwa. Czuła na potrzeby dzieci i zaangażowana w problemy ich rodziców. W bieżącym roku dzięki jej zaangażowaniu placówka zyskała nową, świeżo wyremontowaną siedzibę.

 

  Pani Katarzyna Kozłow jest kierownikiem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 47 w Białymstoku. Pani Kasia od wielu lat daje dzieciom i ich rodzicom borykającym się z różnymi problemami, nadzieję na lepsze jutro i wiarę w to, że oni też mogą wiele osiągnąć w swoim życiu. Inspiruje, dodaje odwagi, wspiera w codziennych zmaganiach. Dzięki życzliwej postawie i profesjonalnemu podejściu pani Kasia pomogła wielu rodzinom w dokonaniu konstruktywnych, życiowych zmian.

 

  Pani Ewa Krysztopowicz jest kierownikiem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego mieszczącej się przy ul. Pietkiewicz w Białymstoku. Placówka mieści się na osiedlu białostocki bloków komunalnych. Jest to wiec środowisko bardzo trudne, wymagające od pracownika socjalnego empatii, profesjonalizmu, wielkiej cierpliwości i szerokiego wachlarza długoterminowych działań. Pani Ewa od wielu lat niezmiennie kieruje placówką, która jest dla rodzin niewydolnych wychowawczo miejscem pełnym nadziei na lepsze jutro. Dzieci i ich rodzice dzięki wsparciu pani Ewy odnajdują na nowo sens słowa „rodzina”.

 

  Pani Katarzyna Zagrzywiec jest kierownikiem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego mieszczącej się przy ul. Dojnowskiej w Białymstoku. Pani Kasia podjęła się pracy w bardzo trudnym środowisku osiedla bloków socjalnych. Prowadzi placówkę, w której dzieci z rodzin dysfunkcyjnych odkrywają lepszy, pełen konstruktywnych wartości świat, a ich rodzice zamiast wytycznych i nakazów otrzymują wsparcie, pomoc i zrozumienie. Zajęcia edukacyjne połączone są z wielka pracą pedagogiczno-psychologiczną.

Do Dyplomów Uznania dołączone były pamiątkowe ikony. W dowód uznania podobne ikony otrzymali pracownicy Biura ELEOS w Warszawie: ks. Tomasz Stempa i Matuszka Nika Bowtruczuk.    

            Jego Eminencja Metropolita Sawa składając gratulacje Wyróżnionym zaznaczył, że niesienie potrzebującym powinno być odruchem serca każdego z nas. Nie jest cechą najlepszych spośród chrześcijan. Jest obowiązkiem każdego kto uważa się za ucznia Chrystusa. Jak stwierdził bowiem nasz Pan: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J. 13,34-35). Pomagać to wyznawać Jezusa. Eminencja zwrócił uwagę na znaczenie dzieł charytatywnych w czasach pandemii. Ludzie szukają wsparcia, dobrego przykładu, boja się samotności. Covid zamknął nas w domach. Wprowadził izolację. Bardzo negatywnie wpłynęło to na ludzką psychikę. Wielu popadło w zwątpienie. Należy wyciągnąć do nich dłoń. Pomóc im nie zapominając o własnym bezpieczeństwie. Metropolita zachęcał do mądrego i odpowiedzialnego niesienia wsparcia bliźnim.

            Z pośród znamienitych gości sobotniej Gali wymienić należy: ewangelickich biskupów Ryszarda Bogusza (Prezesa Diakonii Polskiej), Waldemara Pytla (Biskup Diecezji Wrocławskiej) i Pawła Hause (Biskup Diecezji Mazurskiej), ks. wicekanclerza Macieja Miętka z rzymskokatolickiej Kurii Warszawsko – Praskiej, Panią Elżbietę Jaworowicz redaktor audycji telewizyjnej „Sprawa dla reportera”.

            Najważniejsi byli jednak nagrodzeni. Diakonia uhonorowała wieloletniego doradcę Diakonii Polskiej ks. Klaus-Dieter Kottnik z Niemiec. Caritas wyróżnił: Grupę Producentów AGROS Sp. z o.o., firmę państwa Alfredy i Anatola Wrona z Łańcuta - PPUH Ankop Anatol Wrona, Panią Bogumiła Marzec prezes Parafialnego Zespołu Caritas parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach, Panią Urszulę Antosz-Rekucką opiekunkę Szkolnego Koła Caritas w Mszanie Dolnej, Pana Krystiana Morysa dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, Panią Annę Tarnawską dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małpolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pielęgniarkę Panią Ewę Najdek. Nagrody Główne Caritas przyznał: Panu Januszowi Kmiecik prezesowi Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A. w Dąbrowie Górniczej, Siostrze Hiacyncie Popiel ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła kierowniczce Domu Matki i Dziecka w Przemyślu, oraz Panu Ryszardowi Jędruch wójtowi gminy Tryńcza.

Laureatów Dłoni Miłosierdzia wymieniliśmy nieco wcześniej.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i dziękujemy.

Więcej zdjęć można obejrzeć w galerii klikając na odnośnik poniżej.

ELEOS 

 

  GALERIA ZDJĘĆ

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone