Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

"Wołajmy o pokój na Ukrainie" - relacja z koncertu

12 czerwca 2022

Ukraina przeżywa jedne z najtrudniejszych dni w swojej historii. Z pewnością najtrudniejsze w historii pokolenia urodzonego po II wojnie światowej. Chodź wielu mówiło, że wojna jest nieunikniona, że może nadejść, nikt nie był do niej przygotowany. Przyniosła z sobą wiele zniszczeń zarówno w miejskiej infrastrukturze, jak i ludzkich duszach. Strach, rozpacz, apatia, utrata sensu życia, lek o dzień jutrzejszy i bliskich pozostawiony na Ukrainie... to zjawiska nader często występujące u Uchodźców. Potrzebują wsparcia materialnego, ale i chwili oderwania się od rzeczywistości przesiąkniętej bólem i trwoga.

     Taki cel przyświecał zorganizowanemu w piątek 10.06.2022 r., w warszawskim kinie LUNA, Charytatywnemu Koncertowi "Wołajmy o pokój na Ukrainie". 

    Dyrekcja Kina wraz z Prawosławnym Metropolitalnym Ośrodkiem Miłosierdzia ELEOS, z błogosławieństwa Jego Eminencji Ks. Metropolity Sawy (Patron Honorowy), przy finansowym wsparciu Cerkwi Prawosławnej w Ameryce (OCA), zaproponowała Uchodźcom z Ukrainy i Warszawiakom występ Zespołu Pieśni Karpackiej WIDYMO pod dyrekcją p. Marianny Jary.

    W godzinnym materiale znalazły się pieśni Ukrainy i polskich Karpat, różnorodne w temperamencie, treści i narodowej genezie. Wszystkie jednak budziły nadzieję, że po najsroższej burzy zawsze wstaje dzień i wzywały by człowiek na miłości i przyjaźni budował swą przyszłość. Różnobarwność ludowych strojów chórzystek zachęcała byśmy tkali ten świat z różnokolorowych ludzkich losów niczym karpacką soroczke/wyszywankę. Równie optymistyczny był komentarz, którym chórzystki przeplatały prezentowane utwory. 

     Koncertowi towarzyszyła prezentacja multimedialna ilustrująca tragedię wojny na Ukrainie i zaangażowanie w pomoc jej ofiarom Cerkwi Prawosławnych w Polsce i Ameryce.

    Dziękujemy Zespołowi WIDYMO za przyjecie naszego zaproszenia. 

    Jego Eminencji Ks. Metropolicie Sawie za Patronat i przysłanie Swego Delegata (Ks. Andrzeja Baczyńskiego)

   Dyrekcji, pracownikom Kina i ks. Łukaszowi Leonkiewiczowi za organizację.

   Przybyłym Gościom za mile spędzony wieczór.

   Na końcu OCA za finansowe wsparcie przedsięwzięcia.

DS

 

    

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone