Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Wizyta w Polsce Fundacji św. Pawła

16 kwietnia 2022

W mijającym tygodniu gościliśmy w Polsce Ojca Andrzeja z Fundacji św. Pawła (USA). Celem wizyty było zapoznanie się z sytuacja ukraińskich Uchodźców w Polsce, formami już stosowanego wsparcia i możliwościami wspólnych działań w celu polepszenia ich sytuacji. Skupiano się głównie na projektach długofalowych, w tym nakierowanych na integrację i rozwój talentów młodego człowieka (w celu polepszenia perspektyw jego dalszego rozwoju i aktywności).   

Ojciec Andrzej odwiedził m.in. Warszawę, Białystok, Supraśl... spotkał się z przedstawicielami ELEOS i partnerskich organizacji pomocowych.

 

Fundacja św. Pawła od wielu lat działa na płaszczyźnie pomocowej. Choć należą do niej głównie prawosławi i mocno akcentuje prawosławne wartości miłości i miłosierdzia nie stosuje kryteriów wyznaniowości w prowadzonych przez siebie działaniach. Założona i zlokalizowana w USA coraz mocniej obecna jest w Europie.

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone