Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Wizyta przedstawicieli IOCC w Polsce - Wałcz, Gorzów, Toruń...

21 maja 2023

 

Mijający tydzień upłynął w ELEOS pod znakiem intensywnych relacji polsko-amerykańskich. Do Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS zawitała z trzydniową wizytą Jasmina T. Boulanger, pani Prezes Zarządu Internetional Orthodox Christian Charities z siedzibą w Baltimore (USA). Po roku owocnej współpracy na rzecz ukraińskich uchodźców w Polsce przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych działań, ocenę ich skuteczności „w terenie”, a także rozmowy o kolejnych planach na przyszłość.

ELEOS Polska współpracuje z IOCC od samego początku wojny w Ukrainie. Realizujemy wspólnie projekty skierowane do ukraińskich uchodźców, którzy trafili do Polski i znaleźli się pod opieką parafii prawosławnych w całym kraju. Dzięki środkom przekazanym przez IOCC udało się wesprzeć finansowo setki najbardziej potrzebujących rodzin, w większości wielodzietnych i z niepełnosprawnościami, przeprowadziliśmy kursy języka polskiego dla ponad 900 osób, wspieramy darami rzeczowymi Ukraińców w Polsce i ich kraju ojczystym, prowadzimy dla nich infolinię (+48 577 087 800) i stronę internetową (www.ukraina.cerkiew.pl), remontujemy i wyposażamy miejsca tymczasowego zamieszkania, organizujemy świetlice i miejsca spotkań oraz realizujemy wiele innych aktywności.

Miniona wizyta Prezes Jasminy miała trzy podstawowe cele: kontrolny (weryfikacja zasadności dotychczasowego wsparcia i stopnia realizacji zakładanych celów), poznawczy (zapoznanie się z bieżącymi problemami i potrzebami ukraińskich uchodźców w Polsce oraz możliwościami ich rozwiązania), a także planistyczny (rozmowy na temat dalszych planów IOCC w Polsce).

Wtorek i środa upłynęły pod znakiem wizyt studyjnych „w terenie”. Zespół pracowników IOCC i ELEOS Polska odwiedził Gorzów Wielkopolski, Ługi, Brzozę, Wałcz i Toruń. W tych miejscach udało się poznać lokalne prawosławie z ich świątyniami, wiernymi i duchownymi, porozmawiać z uchodźcami, przyjrzeć się projektom realizowanym przez ELEOS, a także wysłuchać informacji na temat najbardziej pilących potrzeb i problemów ukraińskich uchodźców w Polsce.

Szczególne zainteresowanie gościa z USA wzbudziła prezentacja efektów projektu „Integracja uchodźców z terenów województwa lubuskiego”. W jego ramach ELEOS Polska we współpracy z ks. Arturem Grabanem i jego zespołem wspiera uchodźców w zakresie poszukiwania pracy oraz rozwiązywania problemów życia codziennego (mieszkaniowe, zdrowotne, psychologiczne, prawne i administracyjne). Dzięki realizacji projektu planujemy wesprzeć przynajmniej 1000 uchodźców z województwa lubuskiego.

Delegacja IOCC i ELEOS czwartek spędziła w Warszawie. Szczegóły tego dnia zostały przedstawione w oddzielnym artykule.

 

MN

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone