Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Warszawski Koncert Charytatywny
Wołajmy o pokój na Ukrainie!

03 czerwca 2022

Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS i warszawskie Kino LUNA bardzo serdecznie zapraszają na koncert Charytatywny "Wołajmy o pokój na Ukrainie".

     Pokój jest wielkim dobrem. Cennym, ale jak pokazuje rzeczywistość, bardzo kruchym. Wszyscy wezwani jesteśmy by go chronić - gdy jest, i walczyć o niego - gdy go zabraknie.

     W piątek 10 czerwca 2022 r. o godz. 17,00 zapraszamy Państwa do warszawskiego kina Luna (ul. Marszałkowska nr 28)  na Koncert Charytatywny, gdzie wraz z Zespołem Pieśni Karpackiej WIDYMO prowadzonym przez p. Mariannę Jarą będziemy Wołać o pokój dla Ukrainy.

    W programie usłyszymy tradycyjne pieśni folkowe i ludowe Ukrainy i południa Polski.  

    Dochód z koncertu (bilety w cenie 30-35 zł. do nabycia w kasach kina i na stronie internetowej LUNY: https://www.kinoluna.pl/kontakt ) przeznaczony jest na wsparcie Ofiar wojny na Ukrainie.

 

Prosimy też o przekazanie tej informacji jak najszerszym kręgom zainteresowanych.

Zapraszamy.

 

 

 

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone