Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Warszawska święconka 2020

11 kwietnia 2020

Czas epidemii powinien wyzwalać w nas nie tyle strach, co potrzebę braterstwa i współdziałania ku ogólnemu dobru. Tylko rozsądkiem, wiarą i miłością pokonamy niebezpieczeństwo.

W minionych latach w dniu Zmartwychwstania Pańskiego organizowano w Warszawie świąteczne śniadania dla samotnych i potrzebujących. Dzisiaj ze zrozumiałych względów nie można tego uczynić. Nie można jednak potrzebujących pozostawić samym sobie.

Wraz z Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie (ul. Św. Cyryla i Metodego 4) organizujemy wielkanocne święconki. Świąteczne produkty żywnościowe będą przygotowane i zapakowane sterylnie. Rozdawać je będziemy na placu przy warszawskiej Katedrze św. Marii Magdaleny (Al. Solidarności 52) w wielkanocną niedzielę 19.04. po nocnej św. Liturgii (ok. godz. 3,00 rano) i po trzeciej św. Liturgii (ok. 11,30).

Powiadomcie o tym wszystkich, którzy mogą poptrzebować takiego wsparcia.

Jeśli chcecie wesprzeć nas swą ofiarą prosimy o wpłaty na konto:

Centrum Kultury Prawosławnej – PKO BP 96 1020 1042 0000 8102 0009 6388 z dopiskiem „święconka” lub

ELEOS – PKO BP 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236 z dopiskiem „święconka”

Bóg zapłać. Zdrowych i Radosnych Świąt.

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone