Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Szkolenia! Tym żyje Wolontariat ELEOS.

25 maja 2024

Być aktywnym pracownikiem ELEOS to stale podnosić swoje umiejętności i rozwijać się by skuteczniej wspierać bliźnich. Podnoszenie naszych kompetencji i kwalifikacje to wymóg równie ważny jak miłość i empatia.

Zdajemy sobie z tego sprawę i korzystamy z każdej nadarzającej się okazji by to realizować. Kursy, szkolenia… to nasza rzeczywistość, codzienność.

 

„…Warsztat z efektywnej komunikacji” to cykl szkoleniowy dla koordynatorów wolontariatu organizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (SCW), do którego przystąpili pracownicy ELEOS. SCW integrujące działania organizacji pozarządowych wspierających rozwój wolontariatu, promuje naukowe i specjalistyczne podejście do zadań pomocowych.

Podczas warsztatów pracowaliśmy nad:

· kompetencjami dobrego rozmówcy: doskonalenie relacji nadawca – odbiorca

· najczęściej spotykanymi barierami komunikacyjnymi

· sposobami, które pozwalają zamieniać oceny na obserwacje - nie oceniać, a doceniać;

 

Pamiętajmy, niezależnie od tego czy jesteśmy koordynatorem czy wolontariuszem, właściwa komunikacja i wzajemne motywowanie się to jedna z ważniejszych umiejętności, szczególnie w organizacjach działających na płaszczyźnie wolontariatu.

Koordynator jest osobą, która odpowiedzialna jest za sprawną organizację i nadzorowanie pracy wolontariusza, który musi wykazać podobne zaangażowanie we wspólne działanie. Koordynator udziela wsparcia w codziennych zmaganiach wolontariuszy związanych z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków. Dbanie, by czuł się w organizacji dobrze, spełniony. Wolontariusz skupia się na przełamywaniu własnych barier i strefy komfortu przelewając swoje zaangażowanie na drugiego człowieka.

Ta wzajemna współpraca jest jak waga. By zapanowała równowaga musi być zachowany środek ciężkości, a to wymaga dbałości o wzajemną, poprawną komunikację i relacje, które w życiu codziennych często pomijamy lub nie doceniamy.

Jako organizacja działająca na płaszczyźnie humanitarnej i charytatywnej, każdego dnia niesiemy (ELEOS) bliźnim ciepło, wsparcie i szereg cennych wartości. Pomimo trudności nie tracimy z pola widzenia drugiego człowieka i jego potrzeby. Tego uczymy też Naszych wolontariuszy. Tego stale sami się uczymy.

SCW i podobnym organizacjom dziękujemy, że możemy korzystać z ich wiedzy i doświadczenia.                                       MB

                                                            

 
                      

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone