Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Spotkanie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD)

03 marca 2023

W dniach 1-2.03. w Warszawie przebywała delegacja Kościoła Ewangelickiego w Niemczech na czele z pastor Annette Kurschus, przewodnicząca Rady EKD, prezeska Kościoła Ewangelickiego Westfalii.

W czwartek w siedzibie PRE dyskutowano na temat pomocy wojennym uchodźcom z Ukrainy oraz perspektywach kontynuacji i poszerzania działalności humanitarnej w Ukrainie. Uczestnikami spotkania, obok delegacji EKD i władz PRE (prezes bp. Andrzej Malicki) byli przedstawiciele Komisji Diakonijnej PRE, Diakonii Polskiej i Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS. Dzielono się doświadczeniami. Rozważano możliwości dynamizacji akcji pomocowych. Mówiono jednak również o zagrożeniach, dotychczasowych błędach i perspektywie zakończenia wojny. Podkreślano, że nawet koniec konfliktu zbrojnego nie rozwiąże wszystkich problemów. Niektóre zintensyfikuje, inne zrodzi. 

Dyskutowano jak kontynuować działalność pomocową by była ona jak najskuteczniejszą, a jednocześnie nie dopuścić do wycieczenia własnych kadr i wolontariuszy. Podkreślano potrzebę głębszej współpracy i dzielenia się doświadczeniami.                                                                                                                                                     DS

 

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone