ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone

Kancelaria Metropolity niniejszym podaje do wiadomości, że Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, prof. Piotr Gliński, decyzją z dnia 10 grudnia 2020 roku, na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2020 r. poz. 1057) powołał mgra Marka Masalskiego, Dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” Diecezji Białostocko – Gdańskiej na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

 

na podst. : orthodox.pl

 

18 grudnia 2020

Powołanie mgra Marka Masalskiego na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego

+48 517 346 585

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

kontakt@eleospolska.pl

ELEOS

Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236
Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159
BIC SWIFT: BPKOPLPW