Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Poświęcenie nowego skrzydła Prawosławnego Domu Opieki w Trześciance

08 września 2021

W środę 1.09.2021 r. Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski dokonał poświęcenia nowego skrzydła Prawosławnego Domu Opieki w Trześciance. W uroczystości udział wzięli:

- Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł,

- nadleśniczy Nadleśnictwa Żednia p. Nadleśniczy Andrzej Bogdan Gołębiewski,

- dyrektor SPZOZ Hajnówka p. Grzegorz Tomaszuk,

- właściciel Hotelu Podlasie p. Zbigniew Wasiluk,

- dyrektorzy Prawosławnych Domów Opieki: ks. Aleksy Kulik (Arka w Kożynie), ks. Jan Wołkowycki (Samarytanin w Hajnówce), ks. Michał Siemieniuk (ELEOS w Grabarce),

- dziekan Dekanatu Narewskiego ks. mitrat Michał Dudicz,

- dyrektor Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Warszawsko – Bielskiej ks. prot. Adam Ostapkowicz,

- dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS ks. Doroteusz Sawicki,

- i wielu innych znamienitych Gości, w tym kierownik prac budowlanych p. Mikołaj Grygoruk oraz projektant i inspektor nadzoru p. Leon Kozłow;

Najważniejszymi uczestnikami uroczystości było jednak 24 podopiecznych PDO w Trześciance. Część z nich już wkrótce przeniesie się do nowej części, w której przygotowano miejsce dla 9 podopiecznych. Pokoje są w pełni wyposażone w sprzęt pobytowo – leczniczy oraz sanitariaty w większej liczbie niż w starej części, w której planuje się obecnie prace remontowe.

W okolicznościowym słowie Jego Eminencja zwrócił uwagę na wielkie znaczenie miłości i miłosierdzia, które są metronomem naszej wiary. Kto mówi, że kocha bliźniego, a nie wspiera go w potrzebie zaprzecza idei Prawosławia, jest fałszywym chrześcijaninem. Dzieci Chrystusa kochają swych braci bo tym świadczą swą miłość do Ojca Boga na niebie i Matki Cerkwi na ziemi. Miłość nie może być bezpłodna. Głosi się ją nie słowami a czynami. Eminencja podziękował Wszystkim, dzięki których pracy i ofiarom można było poświęcić 4 nowe pokoje mieszkalne, pralnię i inne pomieszczenia gospodarcze. W osobach: p. Leona Kozłowa, p. Mikołaja Grygoruka i matuszki Doroty Wasilewskiej, którym przyznano medale św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, oraz p. Andrzeja Bogdana Gołębiewskiego, p. Grzegorza Tomaszuka i p. Zbigniewa Wasiluka, których wyróżniono Listami Pochwalnymi, jak zaznaczył Jego Eminencja, Cerkiew dziękuje każdemu kto uczestniczył w tym zbożnym dziele. Cerkiew nie zapomni o Nich w swych modlitwach.

Zebrani mogli zapoznać się nie tylko z nowymi pomieszczeniami ale i „starą” częścią Domu Opieki, codzienną działalnością placówki, jej kłopotami i radościami. Chętnie rozmawiano z pensjonariuszami Domu i ich duchowym ojcem ks. prot. Markiem Wasilewskim. Spożyto wspólny posiłek.

Na zakończenie Jego Eminencja wyraził nadzieję, że już wkrótce – po planowanym remoncie – cały obiekt będzie wyglądał równie dobrze jak poświęcone jego nowe skrzydło.

 

ELEOS pragnie ze swej strony przyłączyć się do wyrazów podziękowań Jego Eminencji Ks. Metropolity Sawy, wszystkim darczyńcom Prawosławnego Domu Opieki w Trześciance i wykonawcom prac budowlano - adaptacyjnych. Niechaj Bóg wynagrodzi Wasze dobre serce. Zwracamy się też do wszystkich ludzi miłości i miłosierdzia o wsparcie zbliżającego się remontu „starej części” Domu Opieki.

Ofiary na ten cel można przesyłać na konto Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS (konto nr PKO BP 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236) z dopiskiem „Trześcianka”

lub bezpośrednio na konto Domu Opieki w Trześciance nr BS Narew 85 8086 0004 0000 1010 2000 0010 z dopiskiem „Remont”.

 

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone