Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Plecak - apteczka dla Straży Granicznej

09 marca 2024

Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS po raz kolejny przyniósł wsparcie funkcjonariuszom Straży Granicznej, którym przekazał w pełni wyposażoną specjalistyczną torbę medyczną PSP R1 (wartość kilka tysięcy złotych). W imieniu dyrektora PMOM ELEOS ks. dra Doroteusza Sawickiego na ręce zastępcy komendanta Podlaskiego Oddziału SG płk. SG Marka Sochańskiego aktu przekazania zakupionego sprzętu dokonał kapelan POSG ks. kpt. SG Piotr Nestoruk.

W Straży Granicznej powołane zostały zespoły interwencyjne, których głównym zadaniem będzie prowadzenie działań o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym wobec migrantów przy polsko-białoruskiej granicy.

Specjalne grupy powstały w placówkach ochraniających granicę z Białorusią w Podlaskim i Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. W skład zespołów wchodzi kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy, bardzo dobrze znają teren i są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, m.in. torby medyczne i koce termiczne. Zadaniem grup o charakterze poszukiwawczo – ratowniczym jest udzielanie w terenie przygranicznym pomocy migrantom o nieuregulowanym statusie prawnym, którzy przedostali się na polską stronę, stracili orientację w kompleksach leśnych, obszarach podmokłych lub terenie trudno dostępnym, a ich życie i zdrowie może być zagrożone. Zespoły interwencyjne będą realizować działania o charakterze poszukiwawczo – ratowniczym we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi służbami, w tym z wyspecjalizowanymi zespołami ratownictwa medycznego.

Dzięki powołaniu zespołów interwencyjnych zostały sformalizowane i usystematyzowane prowadzone dotychczas przez Straż Graniczną działania związane z poszukiwaniem i udzielaniem pomocy migrantom, którzy przedostali się z Białorusi do Polski. Powstanie grup ma również na celu zapobieganie kryzysom humanitarnym na terenach przygranicznych, a jednym z elementów ich funkcjonowania będą szkolenia organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

                                                                                                                                                                                                             PN

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone