STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA

Chrystus Zmartwychwstał !
Христос Воскресе !
Χριστός ανέστη !

 

„Chrystus powstał z martwych. Śmiercią swą śmierć pokonał.
I tym co w grobach przebywali, życie ofiarował!”


Bracia i Siostry! Niechaj Zmartwychwstały Pan nasz Jezus Chrystus błogosławi wszystkich Was dobrym zdrowiem, miłością, pokojem. Niechaj chroni Was przed wszelkiego rodzaju nieszczęściami, epidemiami, niedostatkami. Niech uciszy wojny w ludzkich sercach i pomiędzy narodami. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia obfitości dóbr nieba i ziemi, łaski Boga i ludzi, aktywności każdego dnia i wytchnienia każdej nocy, miłosierdzia ofiarowywanego i przyjmowanego. Pokoju.

Niechaj Zmartwychwstały niczym Adama i Ewę zawsze podźwignie nas z każdego upadku i trwale trzema w swej dłoni nasze. Niechaj Jego miłość codziennie budzi nas do życia i działania na chwałę Boga i bliźniego, a ku zbawieniu naszemu.

 

Chrystus Zmartwychwstał !   Prawdziwie Zmartwychwstał !

 


 

Chrystus Zmartwychwstał ! - Prawdziwie Zmartwychwstał !

Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone