Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Partnerstwo ponad oceanem

10 kwietnia 2022

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny i Kościół Prawosławny Ameryki (OCA) podjęły w ubiegłym miesiacu (marcu) decyzję o współpracy w dziele opieki nad ofiarami wojny na Ukrainie. W ramach porozumienia obok zakupu i transportu na Ukrainę i do uchodźców w Polsce, żywności, kosmetyków, artykułów chemii gospodarczej, itp. będą też wspierane ośrodki zajmujące się stacjonarną opieka nad obywatelami Ukrainy. Te działania realizowane są już od dwóch tygodni.

Obecnie przystępujemy do realizacji drugiego punktu porozumienia. W jego ramach na terenie Polski organizowane będą:

- centra/ośrodki relokacji,

- klubiki opieki nad dziećmi ukraińskich uchodźców,

- świetlice językowo - integracyjne,

- kluby i świetlice poszerzania zainteresowań (w tym komputerowe),

- kuchnie i jadłodajnie integracyjne,

- punkty łączności internetowej i usług komputerowych,

- place zabaw przy ośrodkach dla Uchodźców,

- itp.

W/w inicjatywy są już w trakcie realizacji, np:

- klubiki w Białymstoku, Krakowie, Warszawie;

- świetlice w: Gdańsku, Gładyszowie, Krakowie, Stanisławowie, Szczecinie, Warszawie;

- kuchnie i jadłodajnie w: Gdańsku i Supraślu (Akademia Supraska);

- ośrodek relokacji w Wałczu;

- punkty internetowo - komputerowe w: Supraślu (Akademia), Wałczu;

 

Kolejne inicjatywy są w fazie planowania.

 

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone