Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

O dialogu społecznym w Supraślu - szkolenie w ramach partnerstwa IOCC i ELEOS

23 sierpnia 2023

Jedna z podstawowych form działalności ELEOS - obok bezpośredniego wsparcia potrzebujących, są szkolenia obecnych i przyszłych działaczy pomocowych. Kształcenie, mobilizowanie, rozwijanie umiejetności i kompetencji, przekazywanie doświadczeń... są nie mniej ważne niż paczka żywnościowa, czy bon zakupowy. 

 

W dniach 21-25.08. w kompleksie budynków monasterskich prawosławnego klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu, a dokładnie w części konferencyjnej Akademii Supraskiej, prowadzone jest 5-dniowe szkolenie dla animatorów dialogu społecznego. Członkowie wspólnot lokalnych z różnych parafii prawosławnych z całego naszego kraju, zarówno Polacy jak i Ukraińcy, zdobywają wiedzę i doświadczenia praktyczne z zakresu mediacji, rozwiązywania konfliktów, realizacji wspólnych projektów, czy też partycypacji społecznej. Szkolenie prowadzą eksperci z Kanadyjskiego Instytutu Rozwiązywania Konfliktów (CICR) w Ottawie oraz doświadczenie działacze społeczni z Polski.

 

Trwający trening jest częścią większego projektu realizowanego wspólnie przez ELEOS Polska i IOCC. W ramach tego przedsięwzięcia uczestnicy szkolenia wzmocnią swoje kompetencje liderów społecznych. Dzięki temu będą w stanie zmobilizować swoje małe wspólnoty i po powrocie do nich – wspólnie opracować i zrealizować mini-projekty, które pozostaną z nimi na dłużej, przyniosą wymierne korzyści lokalnej społeczności. Założeniem jest, aby było to coś trwałego, związanego z daną miejscowością, pozostawiającego ślad wspólnego działania Polaków i Ukraińców. Środki na realizację tych mini-projektów zapewnione zostały w budżecie projektu.

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy i interaktywny. Większość aktywności w jego ramach to praca w grupach, odgrywanie scenek, prezentacje, dyskusje i burze mózgów. Po zajęciach dydaktycznych uczestnicy szkolenia mają zapewniony program kulturalny ściśle związany z miejscem, w którym przebywają – zwiedzanie Monasteru w Supraślu, wizyta w Muzeum Ikon, uczestnictwo w Akatyście przed Supraską Ikoną Matki Bożej, poznawanie lokalnych zabytków i pomników przyrody oraz wspólne ognisko. Szkolenie ma bowiem uczyć ale i dać możliwości nawiązania bliższych kontaktów na dłuższy okres.

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone