Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

24 lutego 2022

Módlmy się o pokój na Ukrainie i w całym świecie

Pokój jest wielkim bożym darem. Wojna największym nieszczęściem. Odbiera życie, zdrowie, dom, pracę… Rodzi sieroty, inwalidów, … Burzy szkoły, żłobki, … Niesie ból i nienawiść.

Dzisiaj wszyscy jej doświadczamy. Bądźmy więc, w tych trudnych dniach, dla siebie nawzajem bardziej życzliwi i troskliwi. Zapomnijmy o kłótniach i nieporozumieniach. Otoczmy się braterską miłością. W sposób szczególny zadbajmy o tych, których wojna dotknęła bezpośrednio. Bądźmy dla nich wsparciem i pocieszeniem.

Gdy nastanie właściwy czas poprosimy Was Bracia i Siostry o włączenie się w konkretne akcje charytatywno – pomocowe.

W Kościele Prawosławnym liturgicznie modlimy się o pokój podczas każdego nabożeństwa. W sposób szczególny uczynimy to również w niedzielę 27 lutego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Nie zapominajmy jednak o naszych codziennych, indywidualnych i rodzinnych modlitwach o pokój na Ukrainie i w całym świecie.

Poniżej zamieszczamy tekst modlitwy o pokój w j. cerkiewnym:

Владыко Вседержителю, Святый Царю. Призри с Небесе и виждь, како враждуют людие и замышляют друг на друга суетное и злобное. О, Многомилостиве! Прости грехи и беззакония наша, ихже ради многия скорби, беды и устрашения приидоша на ны. Благодатию Пресвятаго Духа ороси любовию изсохшия сердца людския, тернием самолюбия, ненависти, зависти, злобы, вражды, лукавства и иных беззаконий поросшия, да возрастят горящую к Тебе и братиям своим любовь, и ею да будут истреблены вси распри, раздоры, разделения. Усердно молим Тя: мир Твой даруй державам, Церкви Твоей и всем людем твоим. Ты бо еси Царь мира и мира Твоего несть предела.

Услыши ны, и милостив буди Владыко ко всем страждущим и обремененным, и остави нам долги наша, научая и нас оставляти обиды должником нашим, и преклони гнев Твой на милость Твою, усмиряя всякия крамолы и нестроения, яко Ты еси един благий и человеколюбивый Бог наш, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Boże pobłogosław świat i każdego z nas pokojem!

 

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone