Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Migracja - wyzwania i możliwości

14 kwietnia 2023

Migracja – wyzwania i możliwości pod takim tytułem w Atenach 5 kwietnia odbyła się jednodniowa konferencja zorganizowana przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (International Organization for Migration) oraz Ministerstwo Imigracji i Azylu Grecji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 15 kościołów prawosławnych z całego świata, Polskę reprezentowali ks. Paweł Cecha i Aleksander Wasyluk.

 

Głównym tematem spotkania było to, w jaki sposób można stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom w kwestiach migracji. Rozmowy koncentrowały się na potrzebie wzmocnienia partnerstwa i synergii pomiędzy humanitarnymi organizacjami działającymi w ramach lokalnych cerkwi, zwiększenie ich widoczności, a co za tym idzie możliwości pozyskiwania wsparcia od dużych międzynarodowych organizacji.

 

„IOM docenia wsparcie udzielane przez Kościoły prawosławne i powiązane organizacje w czasach kryzysu i bez kryzysu. Mamy bardzo świeży przykład bardzo dobrej współpracy na Ukrainie, gdzie IOM współpracuje z prawosławnymi partnerami” — powiedział Antonio Vitorino, generalny Dyrektor IOM.

 

„Oczywiste jest, że IOM, Kościoły prawosławne i powiązane z nimi organizacje mają wspólny interes we wspieraniu słabszych społeczności. Wierzę, że ta wiedza, ta bliskość z ludźmi pozwala nam bezpośrednio wspierać społeczności lokalne, ale i sprawia, że ​​nasza praca, jako IOM, a wasza praca, jako partnerów prawosławnych, uzupełniają się, w twórczy sposób” – dodał.

 

Było to pierwsze spotkanie IOM z przedstawicielami Kościołów prawosławnych, którego celem było umożliwienie merytorycznych konsultacji i sformułowanie propozycji usprawnienia globalnej współpracy.

 

„Szczególna wartość tego spotkania polega na bezcennych relacjach z naszymi partnerami i cennej współpracy, jaka istnieje między IOM a różnymi kościołami i prawosławnymi organizacjami. Patriarchat Ekumeniczny od dziesięcioleci wspiera i mobilizuje światowe władze i wyznawców religii, aby zwiększyć świadomość konsekwencji zmian klimatu dla naszej planety i jej mieszkańców. Jedną z tych konsekwencji jest również migracja.” – powiedział Jego Świątobliwość Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej.

 

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele cerkwi prawosławnych oraz osobistości poszczególnych instytucji z Grecji, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Polski, Rosji, Czech, Kirgistanu, Belgii, Cypru, Egiptu, Libanu, Jordanii, Gruzji, Armenii, Syrii, Iraku , Kolumbia, Zambia, Malawi. Obecne były także organizacje międzynarodowe IOCC, MECC oraz Międzyparlamentarne Zgromadzenie Prawosławia.

 

„Imigracja to europejskie wyzwanie, które wymaga europejskiej reakcji, jasnych ram i kompleksowego holistycznego podejścia, które opiera się na wszystkich zaangażowanych podmiotach, w tym na organizacjach religijnych, które również mają do odegrania kluczową rolę moralną”, podkreślił Margaritis Schinas, wice-przewodniczący Komisji Europejskiej.

 

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z problemami, wyzwaniami i skalą działań w poszczególnych krajach. Ks Paweł Cecha opowiedział o działalności ELEOS Polska oraz fundacji Filoxenia z Belgii, a Aleksander Wasyluk w swoim wystąpieniu, na przykładzie ELEOS Polska i pomocy uchodźcom, podkreślił potrzebę współpracy, wzajemnego uczenia się i wspierania pomiędzy prawosławnymi humanitarnymi organizacjami.

Aleksander Wasyluk

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone