Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Konsultacje Diakonijne Polskiej Rady Ekumenicznej

18 listopada 2022

Pomagać trzeba umieć! To nie slogan, a prawda, której uczymy się w zderzeniu z ludzką tragedią, na którą nigdy do końca nie jesteśmy przygotowani. Kto z nas mógł spodziewać się, że naszemu pokoleniu przyjdzie się zmierzyć z tragedią działań zbrojnych bezpośrednio za naszą granicą? Bardzo szybko musieliśmy podjąć działania. Jednak czy zawsze były one trafione, czy odpowiadały wszelkim zaistniałym potrzebom, czy ktoś może robił to lepiej i powinniśmy brać z niego przykład? Takie właśnie pytania towarzyszyły Konsultacjom Diakonijnym przygotowanym przez Polska Radę Ekumeniczną (PRE), przez jej Komisję Diakonijną.

     Konsultacje miały miejsce w dniach 14-15 listopada w Domu Pomocy Społecznej Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, Centrum Diecezjalnym Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, Domu Stowarzyszenia Filmowców Polskich „Stara Łaźnia” w Kazimierzu Dolnym oraz parafii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie.

     W konsultacjach wzięli udział ks. Grzegorz Giemza – dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Doroteusz Sawicki – dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” w Warszawie, ks. Michał Dmitruk – sekretarz biura PRE, pastor Leszek Wakuła – przewodniczący Komisji Diakonijnej PRE, Kościół Chrześcijan Baptystów w Łodzi, kapłan Dominik Miller – przewodniczący Komisji Rewizyjnej PRE, Kościół Starokatolicki Mariawitów, ks. infułat Andrzej Gontarek – sekretarz Rady Synodalnej Kościoła Polsko – Katolickiego, przewodniczący Lubelskiego Oddziału PRE, ks. Sebastian Bestrzyński – sekretarz Koszalińskiego Oddziału PRE, Kościół Ewangelicko – Metodystyczny, Marek Masalski – członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” Diecezji Białostocko – Gdańskiej. Nie zabrakło też osób zaangażowanych w działalność pomocową, a nie piastujących "poważniejszych" funkcji: p. Bożena Polak z Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Katowice, p. Edyta Szmigiel z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Warszawa oraz p. Weronika Kluza – Koordynator projektu „Eko Kościół” PRE.

      Konsultacje rozpoczęły się wizytą w Diecezjalnym Domu Pomocy Społecznej Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej mieszczącym się przy ul. Dolińskiego 1 w Lublinie. Zapoznano się z działalnością jednostki, przekrojem osobowym jej podopiecznych, finansowaniem. Rozmawiano z jej mieszkańcami i personelem. Ponieważ zasadniczym tematem konsultacji były formy i narzędzia wsparcia Uchodźców wojennych, nie zabrakło pytań o rolę Domu Opieki w dziele wspierania Uciekinierów Wojennych.

    Wtorkowe Konsultacje obok w/w osób i Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej Arcybiskupa Abla zgromadziły: Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego, przedstawicielkę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - Dyrektor Iwonę Chlebicką z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz dr Krzysztofa Stanowskiego Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin. Goście zilustrowali formy działalności pomocowej względem Uchodźców władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych. Przedstawili skalę działań, problematykę, formy i co najważniejsze plany dalszych działań. Ks. Andrzej Łoś - proboszcz miejscowej parafii katedralnej, zaprezentował zaangażowanie Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej w niesienie pomocy Uchodźcom oraz zadania jakie nadal realizuje ona względem potrzebujących. Ks. Doroteusz Sawicki i p. Marek Masalski mówili o różnych formach działalności ELEOS (prawosławnej organizacji charytatywnej) wobec ofiar wojny na Ukrainie: transporty darów rzeczowych, relokacja Uciekinierów, mieszkanie i praca, edukacja, świetlice językowe i integracyjne, wsparcie finansowe, medyczne, psychologiczne, akcja wakacyjna, itp. W trakcie dyskusji wymieniano się doświadczeniami, omawiano najskuteczniejsze metody wsparcia i niebezpieczeństwa z jakimi można się zetknąć w procesie pomocowym.

     W godzinach popołudniowych uczestnicy spotkania Komisji Diakonijnej PRE udali się do Kazimierza Dolnego, gdzie w Domu Stowarzyszenia Filmowców Polskich „Stara Łaźnia” spotkali się z grupą uchodźców z Ukrainy zamieszkujących tam od 9 miesięcy. Dyskutowano o ich dalszych planach, problemami z jakimi się borykają, wysłuchano relacji "naocznych świadków okropieństw wojny". 

     Środowy program konsultacji obejmował wizytę w magazynie Baptystycznej Akcji Charytatywnej w Chełmie (BACH). To stąd za wschodnią granicę wyjechało ok. 100 tirów z pomocą humanitarną. Dyskutowano o kwestiach organizacji wsparcia na tak szeroką skalę, o znaczeniu wolontariatu i nieocenionej roli społecznego zaangażowania. Spotkano się tu również z proboszczem miejscowej parafii Chrześcijan Baptystów pastorem Henrykiem Skrzypkowskim, zastępcą Prezydenta Miasta Chełm p. Dorotą Cieślik i p. Jerzym Kwiatkowskim Wicestarostą Powiatu Chełmskiego.

     Spotkanie kontynuowano na parafii chełmskiego zboru gdzie do zebranych dołączyła p. Elżbieta Bajkiewicz - Kaliszczuk przedstawiciel Honorowego Konsula Ukrainy w Chełmie oraz ks. Damian Heratym z Kościoła Polskokatolickiego. Omawiano zaangażowanie miasta i powiatu w organizowanie wsparcia uchodźcom w pierwszych dniach wojny i przemiany tego zaangażowania w kolejnych etapach. Mówiono o możliwościach kolejnego nasilenia fali uchodźstwa i działaniach jakie obecnie należy podjąć by im sprostać. 

     Konsultacje Diakonijne PRE były doskonałą platformą wymiany doświadczeń. Służyły nie tylko wymianie informacji ale i rozmowom na temat współpracy i wspólnych akcji pomocowych. Ważną kwestią były rozmowy na temat: co kościoły mogą uczynić dla Uchodźców, jak mogą wspierać działania władz państwowych i samorządowych, ale i jakiego wsparcia w swej działalności potrzebują z ich strony.                                                                                             DS

 

 

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone