ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone

zdjęcia za: https://diakonia.org.pl

Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2019/2020

20 marca 2020

+48 517 346 585

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

kontakt@eleospolska.pl

ELEOS

Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236
Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159
BIC SWIFT: BPKOPLPW