Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

ELEOS w Pałacu Prezydenckim

04 lutego 2023

W piątek 3.02.2023 przedstawiciele Metropolitalnego i Diecezjalnych ELEOS odwiedzili Pałac Prezydencki w Warszawie. Na mocy postanowienia Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy zostali oni odznaczeni Krzyżami Zasługi za działalność charytatywną i wspieranie bliźniego w potrzebie.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

- ks. Artur Graban (ELEOS, Diecezja Wrocławsko – Szczecińska)

- p. Marek Masalski (ELEOS, Diecezja Białostocko – Gdańska)

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

- p. Lucyna Ruszuk (Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego)

- ks. Jarosław Szczerbacz (Diecezja Białostocko – Gdańska, Fundacja Nowa Wola)

- ks. pułkownik Jerzy Mokrauz (Diecezja Przemysko – Gorlicka, Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego)

- ks. Julian Felenczak (Diecezja Przemysko – Gorlicka)

- ks. Doroteusz Sawicki (ELEOS, Diecezja Warszawsko – Bielska)

 

Wręczający odznaczenia, w imieniu Pana Prezydenta, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenckiej p. Wojciech Kolarski podkreślił, że odznaczenia są wyrazem uznania Najwyższych Władz Rzeczypospolitej Kościołowi Prawosławnemu w Polsce za Jego długoletnie angażowanie się w ewangeliczną misję wspierania bliźnich w potrzebie. Zaznaczył, że działalność charytatywna Cerkwi zawsze była zauważana i doceniana przez Pałac Prezydencki. Teraz nastąpił moment by głośno podziękowano za Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, za wsparcie wojennych uchodźców z Ukrainy, za otwarte serca na rodaków w potrzebie…

Odznaczeni zrewanżowali się podziękowaniami za tworzenie w naszej Ojczyźnie atmosfery przyjaznej działalności pomocowej w myśl słów św. Apostoła Jana „kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1J 4,20).

 

Chwilę później, w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, odbyła się kolejna uroczystość. Dziewięciu niepowtarzalnym zabytkom Polski nadano zaszczytne miano Pomnika Historii. Odbywa się to na mocy specjalnego rozporządzenia Prezydenta RP. Dotychczas na tej prezydenckiej liście naszego dziedzictwa narodowego znajdowało się zaledwie 116 obiektów takich jak Wawel czy Wieliczka. W piątek dołączyło do nich kolejnych 9 zabytków. Wśród nich: Monaster św. Onufrego w Jabłecznej i Monaster Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Supraślu (oba z XIV w.).

Uroczystość uświetnili swą obecnością Pan Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Panią Agatą Kornhauser-Duda, członkowie Gabinetu Pana Prezydenta, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Piotr Gliński. Na Sali zgromadzili się również przedstawiciele wyróżnionych miejscowości oraz związane z nimi władze lokalne i samorządowe.

Wręczając wyróżnienia Pan Prezydent zaznaczył, że choć Polska zawsze należała do zachodniej cywilizacji, ze względu na swe położenie, jednoczyła cywilizację i sztukę bizantyjską z zachodnioeuropejską. Była mostem pojednania i współpracy a nie podziałów. Dużą rolę odgrywało w tych procesach polskie Prawosławie, którego Jabłeczna i Supraśl są głównymi filarami. Akt wpisania Supraśla i Jabłecznej do Prezydenckiego Katalogu Pomników Historii odebrali: przeor Monasteru Narodzenia NMP Biskup Andrzej Borkowski i przeor Jabłecznej Ks. Archimandryta Monasteru św. Onufrego Piotr Dawidziuk.                                                        DS

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone