Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

ELEOS w Kijowie -
spotkanie w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej

13 czerwca 2022

W wigilię Święta Wniebowstąpienia Pańskiego delegacja ELEOS uczestniczyła w nabożeństwie sprawowanym przez Jego Eminencję Metropolitę Kijowa i całej Ukrainy Onufrego w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej w Kijowie.

 

Mimo świątecznej atmosfery czuło się pewne napięcie, a nawet ból towarzyszący uczestnikom święta. Tragedia wojny wraz z ludźmi przekracza mury świątyni. Widać ją w smutnych oczach duchowieństwa i wiernych.

 

Święto nie przeszkodziło rozmawiać o możliwościach współpracy w dziele charytatywnego wsparcia ofiar wojny. Na spotkaniu w miejscowej kancelarii z ks. Mikołajem skonsultowano najważniejsze kwestie dotyczące pomocy dla potrzebujących uchodźcom i mieszkańcom stolicy.

 

Omówiono różne rodzaje pomocy, jakie ELEOS może zaproponować Cerkwi na Ukrainie. Na co jest zapotrzebowanie i jak można zorganizować transport.

 

Ks. Mikołaj wraz ze współpracującymi z nim wolontariuszami co drugi dzień przygotowuje jedzenie dla około 200 osób, z czego niemal połowa, to przesiedleńcy. Obok darów rzeczowych proponują wsparcie duchowe i psychologiczne, pomagają w znalezieniu miejsca zamieszkania, a nawet pracy. ELEOS interesowało, jak można się włączyć w te działania.

 

Ks. Mikołaj wraz ze współpracującymi z nim wolontariuszami co drugi dzień przygotowuje jedzenie dla około 200 osób, z czego niemal połowa, to przesiedleńcy. Obok darów rzeczowych proponują wsparcie duchowe i psychologiczne, pomagają w znalezieniu miejsca zamieszkania, a nawet pracy. ELEOS interesowało, jak można się włączyć w te działania.

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone