Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Ekumeniczne Konsultacje
Organizacji Pożytku Publicznego

30 sierpnia 2021

W poniedziałek 30.08.21 w warszawskim Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21 odbyły się Ekumeniczne Konsultacje Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) zorganizowane przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE). Wzięło w nich udział kilkanaście organizacji pozarządowych współpracujących z Kościołami zrzeszonymi w PRE.

Z zaproszonych Gości wymienić należy: ks. bp. Jerzego Samca (Prezes PRE i Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP), ks. abp. Abla (Wiceprezes PRE i Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej), p. Andrzeja Rybus – Tołłoczko (Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego - RDPP), p. Wojciecha Jachimowicza (Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego), p. Marka Masalskiego (Przewodniczący Komisji Diakonijnej PRE oraz członek Rady Działalności Pożytku Publicznego). Spotkanie prowadził ks. Grzegorz Giemza, dyrektor biura PRE.

Kościół Prawosławny reprezentowany był przez w/w: Ekscelencję Ks. Abp. Abla i p. Marka Masalskiego oraz ks. Adama Ostapkowicza (Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Warszawsko – Bielskiej), ks. Doroteusza Sawickiego (Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS), p. Krystynę Czaban (Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej).

W ramach spotkania omówiono:

- działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w ostatnim okresie, jej uprawnienia i wpływ na procesy legislacyjne w zakresie prawa socjalnego;

- rolę Konwentów Wojewódzkich RDPP w procesie dynamizacji i pluralizacji działań pomocowych w Polsce;

- potrzebę organizacji Rady Dialogu Obywatelskiego (z inicjatywą ustawodawczą i na szczeblu prezydenckim);

- przeanalizowano najczęstsze problemy i trudności w działalności OPP.

Pan Marek Masalski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Diakonijnej PRE za lata 2020-21.

Wiele czasu poświęcono wymianie doświadczeń i dyskusji na możliwością głębszej współpracy zarówno z PRE, jak i pomiędzy poszczególnymi organizacjami.

 

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone