Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Duchowe i materialne wsparcie na granicy

20 listopada 2021

Trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej budzi niepokój wśród mieszkańców nie tylko strefy objętej stanem wyjątkowym, ale również całego kraju. Ukazuje przede wszystkim krzywdę drugiego człowieka, ale i naszą otwartość na jego potrzeby.

Od kilku miesięcy funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji oraz wspierający ich żołnierze Wojska Polskiego, pełniąc służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, wykonują swoje zadania zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz przysięgą wojskową - niejednokrotnie narażając swoje życie i zdrowie. Każdego dnia mundur jaki noszą, obliguje ich również do ratowania życia oraz udzielania pierwszej pomocy cudzoziemcom, którzy nielegalnie przekraczając granicę naszego państwa, stali się jednocześnie ofiarami danej sytuacji. Choć nie pochwalamy sposobów jakimi próbują się dostać do naszego kraju, współczujemy im sytuacji w jakiej się znaleźli i cierpienia, którego doświadczają.

Kapelani, których orężem na wszelkie zło jest Krzyż Chrystusowy, wspierają mundurowych oraz osoby dotknięte tą sytuacją przede wszystkim modlitwą. Odwiedzając placówki SG oraz obozowiska wojskowe wzdłuż granicy w rejonie terytorialnym Podlaskiego i Nadbużańskiego Oddziału SG, mają możliwość osobistego wyrażenia wdzięczności za ofiarną służbę, a także zapoznania się z trudnościami i wyzwaniami, jakie stoją przed nimi. Na ile jest to możliwe udzielają duchowego wsparcia tym, którzy tego potrzebują. Bezpośredni kontakt kapelanów zarówno z kadrą dowódczą jak i podoficerami Straży Granicznej i Wojska Polskiego pomaga wspólnie rozwiązywać problemy wynikające z aktualnego zagrożenia i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Wsparcie duchowe dopełniane jest również w sposób materialny. Dzięki współpracy Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego z Prawosławnymi (Metropolitalnym i Diecezjalnymi) Ośrodkami Miłosierdzia ELEOS, za pośrednictwem księży kapelanów na placówki SG systematycznie dostarczane są niezbędne artykuły spożywcze, medyczne, higieniczne itp. Środki te, wspierające osoby bezpośrednio związane z sytuacją graniczną, w większości są darem wiernych, którzy wyrażają swoją chrześcijańską wdzięczność żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej i innym formacjom mundurowym, broniącym i stojącym na straży granic naszej Ojczyzny.

 

Tekst: ks. por. SG Piotr Nestoruk

 

W czwartek 18.11. ks. por. SG Piotr Nestoruk wraz z ks. Jerzym Kulikiem (Dyrektor Prawosławnego Domu Opieki ARKA w Kożynie) przekazali dary z ELEOS do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz placówek w: Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Narewce. Zostaną one spożytkowane na wsparcie potrzebujących bezpośrednio dotkniętych trudną sytuacja na wschodniej granicy.

 

 

 

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone