Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Dłonie Miłosierdzia 2023
- Gala Ubi Caritas 2023

24 października 2023

W sobotę w katedrze prawosławnej św. Marii Magdaleny w Warszawie odbyła się XXIV ekumeniczna Gala Ubi Caritas, podczas której nagrody za działalność charytatywną wręczyły organizacje i fundacje trzech kościołów: Diakonia Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego oraz ELEOS Kościoła Prawosławnego.

Wzorem lat ubiegłych Caritas Polska wręczyła laureatom nagrody w postaci statuetki Świętej Faustyny, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego uhonorowała nagrodzonych statuetką „Miłosiernego Samarytanina”, zaś Eleos ofiarował nagrody „Dłoni Miłosierdzia”.

Galę poprowadzili p. Maciej Abijski, teolog, dyrygent, znawca muzyki bizantyjskiej i staroruskiej oraz dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS, ks. dr Doroteusz Sawicki. Uroczystość uświetnił śpiew Młodzieżowego Chóru Katedralnego św. Marii Magdaleny pod kierownictwem ks. protodiakona Rafała Dmitruka.

Ks. Doroteusz Sawicki podkreślał w trakcie uroczystości, że wszyscy nagrodzeni to osoby, które potrafiły wygrać z obojętnością, bezradnością, niemocą i ofiarowały bliźnim swą miłość i miłosierdzie „Chcemy dzisiaj opowiedzieć historię o pięknych ludziach, o ludzkiej godności i najwspanialszych jej przejawach” – mówił o laureatach.

Obecna na Gali Dyrektor Generalna Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pani Wanda Falk, zwracała z kolei uwagę na problemy z jakimi mierzy się współczesny świat. Przypomniała, że od ponad 1,5 roku nasi sąsiedzi z Ukrainy walczą o wolność, a w ostatnich dniach na nowo rozgorzał konflikt izraelsko-palestyński, przynosząc wiele bólu i cierpienia po obu stronach.

W tym kontekście podkreślała, że w obliczu wielu wyzwań doskonale widać, jak wiele zależy od człowieka. „To ludzie zmieniają świat. Dzisiaj są wśród nas prawdziwi bohaterowie – osoby, które z zaangażowaniem działają na rzecz lepszego, bardziej przyjaznego i sprawiedliwego świata. Osoby, które nie godzą się na przemoc, cierpienie i głód; osoby, które swoją postawą niosą pokój, szacunek i miłość. To właśnie nagrodzeni przez Caritas, Diakonię i ELEOS, są nadzieją dla nas wszystkich” - mówiła.

Ks. Tomasz Roda (zastępca dyrektora Caritas polska) w imieniu Caritas dziękował wszystkim, którzy ofiarują swoją pomoc innym, czyniąc to z potrzeby serca. Przytoczył również słowa bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który powiedział: „Ludzie mówią: Czas to pieniądz. A ja wam mówię: czas to miłość.” „To wspaniała wskazówka dla nas wszystkich” – podkreślił.

Podczas uroczystości ELEOS nagrodził 10 osób lub podmiotów i organizacji, jednak trzy spośród nich zyskały szczególny, międzynarodowy wymiar.

Bowiem „Dłonie Miłosierdzia” nagrody ELEOS w kategorii „Współpraca z ELEOS” nagrodzony został Amerykański Kościół Prawosławny (OCA) w osobie Jego Eminencji Metropolity Waszyngtonu i całej Ameryki Tichona. Na uroczystościach w Warszawie, ze względu na krótki termin od decyzji o przyznaniu do daty gali, nie było przedstawicieli amerykańskiej Cerkwi. Nagroda zostanie wręczona w późniejszym czasie.

Warte podkreślenia jest, że dzięki zaangażowaniu amerykańskiej Cerkwi ELEOS udało się zorganizować kilkadziesiąt transportów z artykułami spożywczymi, medycznymi, dezynfekującymi, chemią gospodarczą i kosmetykami na Ukrainę i do ośrodków pobytu Uchodźców w Polsce, 12 letnich obozów wypoczynkowo – terapeutycznych, zorganizowano i doposażono 15 świetlic pobytu dziennego, prowadzono w nich szereg programów integracyjnych i kursy j. polskiego dla kilkuset uchodźców. Ponadto, przygotowano 10 ośrodków zbiorowego pobytu Uchodźców, które działały ponad rok.

W kategorii „Nagroda Specjalna” „Dłonie Miłosierdzia” nagrodę otrzymała Międzynarodowa Prawosławna Chrześcijańska Organizacja Charytatywna z siedzibą w Baltimore (USA) - „International Orthodox Christian Charities”.

IOCC jest agencją humanitarną Zgromadzenia Kanonicznych Biskupów Prawosławnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, która od początku wojny w Ukrainie aktywnie wspiera jej ofiary. W tym celu nawiązała współpracę z ELEOS, by wspólnie realizować liczne projekty, z których skorzystało kilkadziesiąt tysięcy osób. Wśród wspólnych akcji są m.in.: kursy językowe, finansowe wsparcie uchodźców i rodzin ich goszczących, aktywizacja zawodowa, biura poradnictwa i zatrudnienia, infolinie pomocowe. Dzięki finansowemu i personalnemu wsparciu IOCC powstały świetlice integracyjne i domy pobytowe, uruchomiono Centrum Wolontariatu, a struktury ELEOS i procedury działalności – dzięki licznym szkoleniom uzyskały nową jakość.

P. Gregory Manzuk z IOCC odbierając nagrodę mówił, że choć organizacja została założone zaledwie 30 lat temu, ale od tego czasu miała możliwość pracować w 60 krajach na całym świecie i czterech kontynentach. „Naszą misją jest pomaganie ludziom w potrzebie, budowanie zdolności kościołów prawosławnych i innych partnerów, z którymi współpracujemy, do czynienia dobra z chrześcijańską miłością” - powiedział. „Zapewniamy pomoc uchodźcom z Ukrainy i tutejszym społecznościom, które otworzyły dla nich miejsca i swoje serca, oferując żywość, schronienie, edukacje i poczucie bezpieczeństwa oraz nadziei” – dodał.

Wyrażając wdzięczność za możliwość prowadzenia działalności w Polsce, przedstawiciel IOCC podziękował PAKP oraz Zwierzchnikowi polskiej Cerkwi Jego Eminencji Metropolicie Sawie, a w także całemu zespołowi ELEOS Polska.

Nagrodą główną „Dłonie Miłosierdzia” ELEOS w kategorii Świadectwo Miłosierdzia uhonorowany został natomiast ks. Oleksi Godun, duchowny Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej i członek Fundacji Wspierania Obrońców Ukrainy, zaangażowany w niesienie pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.

Ks. Oleksij wielokrotnie odwiedzał z duchowym wsparciem żołnierzy na pierwszej linii frontu i rannych w szpitalach polowych. Współorganizował zakup w Niemczech ambulansów do przewożenia rannych i pełnił w nim dwutygodniowe dyżury przy linii frontu. Organizował transporty darów rzeczowych do szpitali, ośrodków zaopatrzenia żołnierzy oraz wszystkim poszkodowanym przy i z dala od linii frontu. Odwiedzał z pomocą humanitarną tereny wyzwolone. Niespełna 20 takich transportów prowadził osobiście z Polski.

Ks. Oleksij dziękował kapitule, wszystkim pracownikom ELEOS Polska, jego Eminencji Metropolicie Sawie, a także zwierzchnikowi prawosławnej cerkwi na Ukrainie Jego Eminencji Metropolicie Onufremu, za wsparcie i błogosławieństwo na działalność charytatywną oraz za modlitwę. Dziękował również za możliwość pomagania tym, którzy znajdują się na linii frontu, na południu i wschodzie Ukrainy, gdzie toczą się najcięższe walki.

Ponadto, ELEOS uhonorował również pozostałe osoby, które na co dzień wspierają i pomagają innym w potrzebie.

W kategorii Dłonie Miłosierdzia 2023 „Świadectwo Miłosierdzia” dyplom uznania przyznano panom Sebastianowi Radek i Grzegorzowi Sokół, wolontariuszom i kierowcom od wielu lat poświęcającym swój czas i siły na rzecz wsparcia podopiecznych ELEOS Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

W kategorii „Współpraca z ELEOS” wyróżnienie otrzymali p. Jerzy Pietrucha, prezes grupy rodzinnych firm Pietrucha International, od lat wspierający przedsięwzięcia patriotyczne, edukacyjne, wydawnicze i charytatywne na terenie Diecezji Łódzko – Poznańskiej, oraz p. Romuald Turczyński prezes Banku Żywności w Suwałkach, który od lat zaopatruje w artykuły spożywcze prawosławne Domy Pomocy Społecznej i podopiecznych ELEOS Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

W kategorii „Nagroda Specjalna” dyplom uznania otrzymali: p. Dorota Socha Kononiuk, pedagog, socjoterapeutka, od 2010 roku związana ze Specjalistyczną Placówką Wsparcia Dziennego ELEOS w Białymstoku; p. Barbara Gajko, opiekun i wychowawca Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS w Białymstoku; oraz ks. Jarosław Grycz, zastępca dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Przemysko-Gorlickiej i kierownik Domu Charytatywno- Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego oraz Diecezjalnego Domu Dziecka dla Uchodźców z Ukrainy w Gładyszowie, który po dziś dzień gości 20 sierot z Ukrainy oferując im namiastkę domu, rodzinne ciepło, edukację, itp.

 

Wzorem lat ubiegłych Caritas Polska wręczył nagrody w kategorii: Darczyńca, Świadectwo oraz Współpraca.

W kategorii „Darczyńca” wyróżnienie otrzymał p. Zbigniew Nowacki, a nagrodę główną Ubi Caritas w tej kategorii - Firma Abramczyk.

W kategorii „Świadectwo” wyróżnienie otrzymali: pani Wiesława Przydatek i Pani Lee Elisabeth Holscher – Langner, a nagrodę główną pan Przemysław Zduniewicz.

W kategorii „Współpraca” otrzymali: państwo Jolanta i Krzysztof Zwierz oraz Pani Agata Ługowska, natomiast nagrodę główną otrzymał br Marcin Aleksandrowicz z zakonu Kleryków Regularnych Posługujących Chorym.

 

Diakonia Polska Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego przyznała w tym roku dwie nagrody główne. Pierwszą statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” otrzymało Stowarzyszenie Pommerscher Diakonieverein e.V. Druga statuetka „Miłosiernego Samarytanina” trafia do pani Bożeny Polak, prezes Fundacji „Jesteśmy dla Was”.

Wyróżnienia Diakonii Polskiej otrzymała pani Agnieszka Typiak, koordynatorka Centrum Pomocy Humanitarnej w Nadarzynie.


A nagrody specjalne Diakonii Polskiej powędrowała do Grupy „Mosty” – wolontariuszy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sycowie i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy, ale jeszcze mocniej DZIĘKUJEMY.

 

DK

Film z Gali Ubi Caritas można obejrzeć pod linkiem:

 

 

Więcej zdjęć z Gali Ubi Caritas 2023 w Galerii (autor zdjęć ks. Igor Kutovyi)

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone