Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Chrześcijańska Akademia Teologiczna zaprasza nowych studentów

10 czerwca 2021

Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych ChAT zapraszają na rekrytację

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną o ponad 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Specyfiką uczelni jest jej dialogiczność, osobowe relacje między studentami i wykładowcami.

W Wydziale Teologicznym studiuje się w niewielkich grupach, dzięki czemu możliwe jest indywidualne podejście do studentów. Program studiów bazuje na najlepszych międzynarodowych standardach. Wielu wykładowców kształciło się również zagranicą. Nasi studenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne do nauczania religii we wszystkich typach szkół.

Wydział Teologiczny ChAT współpracuje naukowo z wieloma uczelniami w Europie, a nawet w Izraelu, oferuje międzynarodową wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ i innych programów stypendialnych wspieranych przez instytucje kościelne w całej Europie. Każdy student ma możliwość studiowania przynajmniej jednego semestru za granicą.

Wydział Nauk Społecznych ChAT kształci studentów w zakresie nauk pedagogicznych, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pracy socjalnej. Standard edukacji potwierdzają wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wydział prowadzi badania naukowe w zakresie nauk społecznych, utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe, prowadzimy ciekawe projekty dydaktyczne i naukowe. Od roku akademickiego 2021/2022 planujemy uruchomienie kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Kształcenie w Wydziale odbywa się również w systemie dla osób pracujących. Wydział oferuje następujące zakresy studiów:

  •  I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej

  •  II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej

  •  II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki społeczno-kulturowej

Współpracujemy naukowo z wieloma uczelniami w Europie, Izraelu i Turcji. Uczelnia oferuje międzynarodową wymianę w ramach programu Erasmus+ i innych programów stypendialnych. Utrzymujemy kontakty z instytucjami partnerskimi w ramach innowacji dydaktycznych.

 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022.

 

Rejestracja na studia: irk.chat.edu.pl

Więcej informacji:

https://chat.edu.pl/app/uploads/2021/05/wns_ulotka_2021_s.pdf

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone