Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

12 maja 2024

Chronić polską granicę i Uchodźców

Straż Graniczna. Jak mało wiemy o codziennej pracy tej formacji. Praktycznie tylko to co usłyszymy w telewizji. czasami wręcz jest to obraz wypaczony. Tymczasem funkcjonariusze SG to ludzie, którym los Uchodźców jest równie bliski jak nam. Rozumieją ich niedolę. Chcieli by im pomóc. Pomagają. Jednocześnie jednak dbają o bezpieczeństwo naszych granic. Poniżej prezentujemy list jednego z nich: ks. kpt. SG mgr Piotra Nestoruka:

"Straż Graniczna jest formacja mundurową realizującą wiele zadań. Główną rolą funkcjonariuszy tej formacji jest natomiast ochrona granicy państwowej i nie dopuszczenie do jej nielegalnego przekroczenia (nielegalne przekroczenie granicy jest przestępstwem zagrożonym do 3 lat pozbawienia wolności).

Już od ponad trzech lat Polska zmaga się z kryzysem migracyjnym na polsko – białoruskiej granicy. Tylko od początku 2024 r. na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 11 000 prób nielegalnego przekroczenia granicy, przez osoby pochodzące z 31 różnych krajów. Zdecydowana większość cudzoziemców (ponad 95%) Polskę traktuje tylko jako kraj tranzytowy. Nie chce tu pozostawać, ani składać wniosków o ochronę międzynarodową. Migranci usiłujący przedostać się przez granicę często są bardzo agresywni, kamieniami i gałęziami próbują utorować sobie drogę na Zachód Europy. Niestety kilkukrotnie podczas takich zajść nasi funkcjonariusze i żołnierze odnieśli poważne rany.

Napięta sytuacja przy polsko – białoruskiej granicy rodzi wiele trudność i niepokojów. Dbając o nienaruszalność polskiej granicy państwowej służby nie zapominają również o aspektach humanitarnych. Priorytetem i pierwszą czynnością po ujawnieniu nielegalnych migrantów jest sprawdzenie ich stanu zdrowia i zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb takich jak jedzenie, woda, czy ubrania.

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb w aspekcie humanitarnym ma na celu przede wszystkim niedopuszczanie do zagrożenia zdrowia i życia cudzoziemców w trwającym kryzysie migracyjnym. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej życiu funkcjonariusze za każdym razem udzielają pomocy na miejscu zdarzenia oraz niezwłocznie wzywają pomoc medyczną.

Podlaski Oddział Straży Granicznej nieustannie współpracuje z organizacjami pomocowymi od początku trwania kryzysu migracyjnego. Wiele instytucji i organizacji wspiera Podlaski Oddział SG dostarczając niezbędne artykuły, żywność, wodę i środki higieniczne, które zabezpieczają podstawowe potrzeby cudzoziemców, tych przebywających w strzeżonych ośrodkach i tych tuż po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko - białoruskiej.

Pakiety pomocowe, otrzymywane od organizacji przekazywane zostają bezpośrednio potrzebującym, m.in. przez kapelanów SG na placówki Straży Granicznej przy granicy polsko-białoruskiej. Działania podejmowane przez sieć wsparcia humanitarnego mają charakter uregulowany i skoordynowany poprzez aparat Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Organizacjami wspierającymi są między innymi: Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia Eleos, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Fundacja Dialog, Diakonia Polska, Polska Akcja Humanitarna, Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji – IOM oraz inne organizacje humanitarne, które zgłosiły się do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z oferowaną pomocą. Są to również indywidualni darczyńcy, a także gminy i mieszkańcy pogranicza.

W Straży Granicznej powołane zostały również zespoły interwencyjne, których głównym zadaniem jest prowadzenie działań o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym wobec migrantów przy polsko-białoruskiej granicy. Specjalne grupy powstały w placówkach ochraniających granicę z Białorusią w Podlaskim i Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. W skład zespołów wchodzi kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy, bardzo dobrze znają teren i są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, m.in. torby medyczne i koce termiczne. Również powstałe zespoły interwencyjne otrzymały wsparcie od organizacji pomocowych. Jeden z profesjonalnych plecaków medycznych o wartości kilku tysięcy złotych podarowany został przez Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia Eleos.

Straż Graniczna wielokrotnie prowadziła działania ratujące zdrowie a nawet życie migrantów. Najczęściej pomoc udzielana jest osobom wyczerpanym, wychłodzonym, czy posiadającym złamania kończyn. Kilkukrotnie pomagano również kobietom w zaawansowanej ciąży, czy też osobom z widocznym krwawiącymi ranami. Podczas jednej z akcji udało się uratować życie młodej Erytrejce i jej nowonarodzonemu dziecku, które przyszło na świat w lesie kilka godzin wcześniej.

Do działającej w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej sieci pomocy humanitarnej może dołączyć każda z organizacji pomocowych i w sposób respektujący obowiązujące przepisy prawa stanowić komplementarne ogniwo działającego sytemu wsparcia humanitarnego".

 

ELEOS dziękuje funkcjonariuszom i dowództwu Straży Granicznej za efektywną współpracę.

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone