Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

02 stycznia 2024

Boże Narodzenie

Kościół Prawosławny w Polsce, tak jak Patriarchat Jerozolimy, na którego terenie położone jest miejsce ziemskich narodzin (Wcielenia) naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa - Betlejem, korzysta w swym liturgicznym życiu z tzw. starego kalendarza. Dlatego też święta Bożego Narodzenia będą miały miejsce w dniach 6-7.01.24:

w warszawskiej katedrze św. Marii Magdaleny (przy Dworcu Wileńskim): 

- sobota 06.01.24 - wigilia Bożego Narodzenia:

godz. 8,00 – spowiedź;

godz. 9,00 - Św. Liturgia i wieczernia;

godz. 16,00 - Wielikoje Powieczerije i Jutrznia;

godz. 23,00 - świąteczne Wielikoje Powieczerije, Jutrznia i Św. Liturgia Bożego Narodzenia;

- niedziela 07.01.24 – Boże Narodzenie:

godz. 10,00świąteczna Św. Liturgia;

godz. 17,00 – Wielka Wieczernia i wspólne śpiewanie kolęd;

Podobnie będzie w innych parafiach w Polsce. Proszę sprawdzać na miejscu.

 

Korzystanie ze starego kalendarza nie oznacza,  że bez duchowego wsparcia pozostawiono te rodziny, które od lat używają nowego kalendarza. Tam gdzie było to możliwe (np. w Warszawie) dla nich celebrowano nabożeństwa w nowym stylu. Cerkiew szanuje tradycje przodków i będzie ich bronić ale nie kosztem współczesnego pokolenia. Wsłuchuje się w słowa wiernych, ich potrzeby, ale nie głosy podszyte politycznymi względami. 

Pamiętajmy Bóg się Wcielił, Narodził, aby nas pojednać z Nim i między sobą. Szanujmy się nawzajem, nasze poglądy i tradycje. Nawet najmniejszy spór może doprowadzić do wielkiej wojny, a tych już i tak mamy za dużo. 

Radosnych Świąt. Nie "starych", nie "nowych" - BOŻYCH! 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone