STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA

Chrystus się rodzi !
Христос Рождается !

 

Bracia i Siostry! Niechaj Nowonarodzony Pan nasz Jezus Chrystus błogosławi wszystkich Was dobrym zdrowiem, miłością, pokojem. Niechaj chroni Was przed wszelkiego rodzaju nieszczęściami, epidemiami, niedostatkami. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia obfitości dóbr nieba i ziemi, łaski Boga i ludzi, aktywności każdego dnia i wytchnienia każdej nocy, miłosierdzia ofiarowywanego i przyjmowanego.

Niechaj Nowonarodzony niczym Adama i Ewę zawsze podźwignie nas z każdego upadku i trwale trzyma w swej dłoni nasze. Niechaj Jego miłość codziennie budzi nas do życia i działania na chwałę Boga i bliźniego, a ku zbawieniu naszemu.

 

Chrystus się rodzi ! Wysławiajcie go !

 


 

Chrystus się rodzi !- Wysławiajcie Go !

Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone