Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

06 listopada 2021

Białystok, Bielsk, Siemiatycze, Warszawa, Wrocław... cała Cerkiew śpiewa Migrantom

W dniach 14-21.11. w wielu parafiach Kościoła Prawosławnego w Polsce, w tym:

 

  • 14.11. o godz. 16,00 w Bielskim Domu Kultury, Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja nr 2
  • 19-21.11. w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach (w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej), ul. Sikorskiego nr 3, w piątek o godz. 17,00 a w sobotę i niedzielę o godz. 16,00
  • 21.11. o godz. 18,00 w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, ul. Lipowa 15
  • 21.11. we Wrocławiu (katedra Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, ul. św. Mikołaja 40 i cerkiew p.w. św. Cyryla i Metodego, ul. św. Jadwigi 13, po głównej św. Liturgii)
  • 21.11. o godz. 17,30 w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie , Al. Solidarności nr 5

 

odbędą się Charytatywne Koncerty Muzyki Cerkiewnej. Ich celem, obok prezentacji kultury Kościoła Prawosławnego, jest zebranie środków na zakup Plecaków Pierwszej Pomocy dla Migrantów przybywających do Polski. Niejednokrotnie po kilka, kilkanaście dni błądzą Oni w przygranicznych lasach. Głodni, zziębnięci. W plecakach znajdzie się woda, batony energetyczne, środki opatrunkowe i higieniczne, żel rozgrzewający do dłoni i koc termoizolujący, rękawiczki. Symbolicznym biletem na koncert jest ofiara na zakup takiego plecaka (ok. 30 złotych).

ELEOS wraz z Partnerami przekazał już kilkaset takich plecaków ośrodkom Straży Granicznej, które przekazują je potrzebującym. Potrzebne są kolejne.

W koncertach wystąpi łącznie ok. 30 chórów i zespołów chóralnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej akcji. Ufamy, że pandemia nie przeszkodzi nam w ich realizacji. Przypominamy o środkach ochrony osobistej (nie zapomnijmy zabrać na koncert masek ochronnych).

Osoby, które nie mogą przyjść na koncert, a pragną ofiarować Migrantom Plecak Pierwszej Pomocy mogą to uczynić wpłacając dowolną sumę na konto ELEOS: Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS - PKO BP 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236 z dopiskiem Imigranci.

 

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone