Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

Akademicka modlitwa
o pokój na Ukrainie i w całym świecie.

03 marca 2022

Z inicjatywy studentów, doktorantów i pracowników (przy ich licznym udziale) w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w czwartek 3.03. o godz. 16,00 w siedzibie Uczelni przy ul. Broniewskiego 69, miała miejsce wzruszająca modlitwa o pokój na Ukrainie i w całym świecie.

Jej myślą przewodnia był słowa Chrystusa Pana „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam” (J 14,27).

Pokój jest bożym darem, którym człowiek winien się opiekować, dbać o niego, chronić go. To co przeżywa dzisiaj Ukraina jest efektem naszych zaniedbań w trosce o pokój i wzajemny, międzyludzki szacunek.

W słowie wprowadzającym do nabożeństwa Jego Magnificencja Ks. Arcybiskup Jerzy Pańkowski podkreślił, że świat doświadcza dziś wojny bratobójczej, która wywodzi się z grzechu Kaina. To on jako pierwszy podniósł rękę na swego brata. Został za to naznaczony długim życiem w pogardzie i powszechnym odrzuceniu. Nawet śmierci mu odmówiono. Do końca swych dni błąkał się nie mogąc znaleźć uspokojenia. Ekscelencja mocno podkreślił, że nie ma dobrych wojen. Każda przynosi śmierć i ból. Każda pozostawia po sobie zgliszcza i sieroty. Na każdą należy odpowiadać miłosierdziem względem ich ofiar i modlitwą ku Bogu. Magnificencja, z wielkim naciskiem, zaznaczył że ChAT jest społecznością bardzo różnorodną. Wzajemna tolerancja i akceptacja jest więc jej powinnością i bogactwem. Wezwał by nikt i nic nie byli wstanie skłócić i zniszczyć więzi łączących tą społeczność. Należą przecież do niej osoby, których bliscy w tej właśnie chwili mogą siedzieć w schronie lub kryć się przed nadlatującymi pociskami. Zakończył prośbą o codzienne modlitwy w intencji pojednania i pokoju.

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich warstw akademickiej społeczności: duchowni i świeccy, Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych, studenci i doktoranci, pracownicy dydaktyczni i administracji, słuchacze ChAT i Ekumenicznego Uniwersytetu III Wieku. Każdy chciał prosić Boga o pokój.

Modlitwie towarzyszył śpiew zebranych i Chóru Studentów ChAT pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka. Modlitwę prowadzili ks. Bogusław Milerski i ks. Doroteusz Sawicki.

Padały jakże przejmujące słowa: „Pan nasz Jezus Chrystus, w przededniu Swej odkupieńczej śmierci, zwrócił się do swych uczniów słowami: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam” (J 14,27). Przyjęliśmy ten dar, ale nie ustrzegliśmy go. Ukraina pogrążyła się w wojennej pożodze. Płoną wsie, domy, przedszkola. Bomby spadają na miasta, szkoły, świątynie. Drogi zapełniły się uchodźcami i czołgami. Młodzi ludzie zbierają się nie w parkach a frontowych okopach. Nie wiosna a wojna zawitała do naszych bram. Dzisiaj Ukraina… a kto jutro!?...”, „Boże, Ty powiedziałeś swoim uczniom: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”. Nie byliśmy godni tego daru skoro go utraciliśmy. Nie byliśmy go godni, tak jak nasi przodkowie, którzy doświadczyli nie jednej, ale dwóch wojen światowych, zanim zaczęli walczyć o pokój.

Nie chcemy popełniać tamtych błędów. Już dziś uderzamy się w pierś i prosimy o wybaczenie błędów własnych i całej ludzkości. Już dziś prosimy o pokój dla nas i całego świata. Już dziś … wołamy Panie wybacz.

Nie ma bowiem znaczenia kto uczyni pierwszy krok. Ważne by wykonano wszystkie niezbędne.

Panie! Uwierz naszej skrusze. Okaż zmiłowanie. Daj kolejną szansę. Niech Ukraina, Polska i cały świat jeszcze raz usłyszą: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”.

Słowa św. Ewangelii odczytał ks. Rafał Dmitruk, które pierwsze trzy dni wojny spędził w Kijowie, a następnie przez Mołdawię i Rumunię, tak jak setki uchodźców, wracał do Polski.

 

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam” (J 14,27) – obyśmy wkrótce ponownie usłyszeli te słowa.

 

Akademicka społeczność aktywnie włączyła się w działania wspierające ukraińskich uchodźców w Polsce - patrz: https://chat.edu.pl/aktualnosci/pomocne-bielany-w-uczelni-chat-dla-ukrainy/

 

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone