Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

„Wciąż potrzebni są żołnierze miłosierdzia"
 Gala Ubi Caritas 2022

19 listopada 2022

Wciąż potrzebni są żołnierze, którzy pod sztandarem ELEOS, Caritas i Diakonii pójdą rzucać miłość pod nogi bliźniego i będą wspierać bliźniego w potrzebie tym, co mają w swych sercach – mówił na Gali Ubi Caritas dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS wręczając nagrody Dłonie Miłosierdzia za „szerzenie idei miłosierdzia i wspieranie działań charytatywnych” 

 

W sobotę 19 listopada w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie odbyła się XXI Gala Ubi Caritas (XVI o charakterze ekumenicznym), podczas której Caritas, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS przyznały swoje nagrody i wyróżnienia osobom angażującym się w działalność charytatywną. 


Wzorem lat ubiegłych Caritas Polska wręczyło laureatom nagrody w postaci statuetki Świętej Faustyny. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego uhonorowała nagrodzonych statuetką „Miłosiernego Samarytanina”, a ELEOS wręczył uhonorowanym nagrody „Dłonie Miłosierdzia” (ikona Chrystusa Zbawiciela).


Prawosławny Autokefaliczny Kościół Prawosławny reprezentowali podczas uroczystości: delegat Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy - ks. dr Adam Misijuk, proboszcz parafii św. Jana Klimaka w Warszawie; dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS - ks. dr. Doroteusz Sawicki; oraz Pan Marek Masalski, dyrektor Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Nie zabrakło pracowników i przyjaciół ELEOS. 


Galę uświetnił występ duetu Duo Performance, który przeniósł zebranych w świat barwnych operetek i musicali. Jednym z zaprezentowanych utworów była kompozycja „Ukraino Walcz”, napisana tuż po rozpoczęciu wojennej agresji na terytorium tego kraju. 


 „Wydawało się, że w trzecim tysiącleciu nie usłyszymy już zawołania ‘walcz’, że kolejne milenium będzie czasem pokoju, zgody, porozumienia, ekumenizmu, jedności i miłości. Wydawało się, że w trzecim tysiącleciu ludzka dłoń będzie wyciągnięta w stronę drugiego człowieka i nie zaciśnie się w pięść, którą zada cios, by przelać krew” – zwrócił się do zebranych ks. dr. Doroteusz Sawicki. 


„Wydawało się, że wyciągniemy ku drugiego człowieka dłoń miłosierdzia, by przekazać mu dar pokoju. Jednak, chyba jeszcze nie jesteśmy godni tego, by otrzymać ten wspaniały dar Boży, jakim jest pokój” - kontynuował. „Wydaje się, że jeszcze musimy pracować, a do tego wciąż jeszcze potrzebni są żołnierze, którzy pójdą pod sztandarem Caritas, Diakonii, ELEOS rzucać miłość pod nogi bliźniego, pójdą wspierać tych, którzy są w potrzebie” – mówił w trakcie swego przemówienia dyrektor metropolitalnego ośrodka ELEOS.


Podkreślał jednocześnie, że nagrodzeni przez ELEOS, to osoby, którzy każdego dni niosą bliźniemu własne serce na otwartej dłoni, a zawołanie „walcz’ jest dla niech wezwaniem do walki o dobro osób, które znajdują się w potrzebie. Do walki, by pomagać drugiemu człowiekowi miłością, modlitwą, dobrem i wsparciem. W imieniu ELEOS przekazał wszystkim nagrodzonym ogromne podziękowania za trud, jaki podejmują każdego dnia.


Nagroda ELEOS Dłonie Miłosierdzia przyznawana jest w trzech kategoriach: Współpraca z ELEOS, Świadectwo Miłosierdzia i Nagroda Specjalna. Nagrodę stanowi Ikona Chrystusa Zbawiciela błogosławiącego prawą ręką, a w lewej trzymającego otwartą Św. Ewangelię z widniejącymi słowami: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).


W bieżącym 2022 roku, Kapituła Nagrody Dłonie Miłosierdzia podjęła decyzję o przyznaniu dwóch Nagród Głównych, siedmiu Dyplomów Uznania: trzech w kategorii Współpraca z ELEOS, jedna w kategorii Świadectwo Miłosierdzia i trzy w kategorii Nagroda Specjalna. 


Nagrodą Główną w kategorii Współpraca z ELEOS uhonorowana została: Pani Anna Pawłowska – pełnomocnik prezydenta miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Nagrodą Główną w kategorii Świadectwo Miłosierdzia uhonorowana została Pani Halina Trawińska – prezes Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego TOR (Białystok). 


Dyplomem Uznania w kategorii Współpraca z ELEOS zostali wyróżnieni: 


•    Fundacja Dialog (Białystok)
•    Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
•    Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA (oddział Białystok)

 

Dyplomem Uznania w kategorii Nagroda Specjalna wyróżnieni zostali:


•    Pani Sylwia Katarzyna Konwiak
•    Pani Julita Popławska
•    Pani Katarzyna Pawłowska

 

Dyplomem Uznania w kategorii Świadectwo Miłosierdzia został wyróżniony: Pan Marcin Kwiatkowski – Prezes Mazurskiego Banku Żywności (Pisz).


Narodzeni zostali uhonorowani „za szerzenie idei miłosierdzia i wspieranie działań charytatywnych”. 


Nagrodę ELEOS Dłonie Miłosierdzia ustanowiono decyzją dyrektorów diecezjalnych Ośrodków Miłosierdzia ELEOS, Fundacji Charytatywnej ELEOS, Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS, po uzyskaniu błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 

 

dk.

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone